Recht & Gezondheidszorg (R&G)

De sectie Recht & Gezondheidszorg (R&G) richt zich hoofdzakelijk op de juridische aspecten van de positie en verantwoordelijkheden van de belangrijkste actoren in de gezondheidszorg (patiënten, hulpverleners, zorginstellingen, zorgverzekeraars, de overheid en internationale organisaties). Het onderzoek van de sectie betreft zowel de relaties tussen deze actoren als thema's die de inhoud en vormgeving van deze relaties (mede) bepalen. Tot deze thema’s behoren onder andere internationalisering van de gezondheidszorg, gevolgen van nieuwe medische technologie, wetgevingsbeleid en -evaluatie en de structuur en financiering van de gezondheidszorg.

Klik hier voor meer informatie over: