Management van klachten en fouten, mede in relatie tot het kwaliteitsbeleid

Door veranderende opvattingen in de samenleving is de aandacht voor klachten en fouten in de gezondheidszorg sterk toegenomen. Hierdoor is de verantwoordingsplicht van hulpverleners en instellingen aan grote veranderingen onderhevig. In de wetgeving zijn de mogelijkheden om te interveniëren bij klachten en fouten de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit onderzoek richt zich op de daaruit voortvloeiende vragen: wat zijn de kenmerken en beperkingen van de mogelijkheden om in te grijpen bij klachten en fouten?, hoe verhouden deze mogelijkheden zich tot elkaar? Hoe luiden de verantwoordelijkheden van de partijen die van deze mogelijkheden gebruik kunnen maken?