Ontwikkeling en implementatie van patiëntenrechten

De rechten van patiënten in de gezondheidszorg zijn voortdurend in ontwikkeling. Niet alleen vragen nieuwe ontwikkelingen in de zorg om de aanpassing van bestaande rechten of om het formuleren van nieuwe rechten, ook is er het vraagstuk van de implementatie van patiëntenrechten. Daarbij gaat het om de vraag hoe de aansluiting tussen de tekst en intentie van de wet enerzijds en de complexe praktijk van de zorg anderzijds het beste kan worden gerealiseerd. Dit onderzoek sluit nauw aan bij de onderzoeken op het gebied van de wetsevaluatie.