Abstracts

Abstracts - international

Dute, JCJ, The debate on no-fault compensation in the Netherlands, Book of Proceedings 15th World Congress on Medical Law, Sydney, Australië, 2004, 108-114.

Dute JCJ, Clinical trial insurance in a comparative law perspective, Book of Proceedings 14th World Congress on Medical Law, Maastricht, The Netherlands, 2002, 477-481.

Dute JCJ, Compulsory medication within the prison system, Book of Proceedings 13th World Congress on Medical Law, Helsinki, Finland, 2000, 262-267.

Frederiks BJM, Wijmen FCB van, Dute JCJ, Legal status of people with an intellectual disability in Dutch health care, Journal of Intellectual Disability Research Vol. 44, 2000, parts three & four, p. 288.

Frederiks BJM, Wijmen FCB van, Dute JCJ, Legal status in the health care of people with an intellec-tual disability, Journal of Intellectual Disability Research Vol. 44, 2000, parts three & four, p. 289.

Dute JCJ, The protection of privacy in medical research, Proceedings 12th World Congress on Medical Law, Siófok, Hungary, 1998, 177-181.

Dute JCJ, Legislation, Abstract, in: SGO, The Challenge of Infectious Diseases, Amsterdam 19 de-cember 1996, 29-30.

Dute JCJ, The medical contract in the Dutch civil code, in: J Massion & K Schutyser, Proceedings, Agora, European Citizens' Rights and Health, 1995, 93-96.

Abstracts - nationaal

Dute J, No-fault compensation in a comparative legal perspective, Onderzoeksinstituutsdag Health/Extra, Programma- en abstractenboek, 18 maart 2003, 34-35.

Dute J, Behandeling geslaagd, patiënt genezen?, De huidige wet- en regelgeving met betrekking tot dwang en drang binnen de tuberculosebestrijding, Studiedagen VvAwT, Moeilijk bereikbare en moei-lijk behandelbare patiënten, Ede, 14-15 november 2003, 6.

Dute JCJ, Juridische aspecten van hepatitis B in zorginstellingen en de aansprakelijkheid van weige-raars, De 2e Landelijke Hepatitis Week, Nationaal Hepatitis Centrum, Amersfoort, 2002, 66-68.

Dute J, The European Convention on human rights and biomedicine and the common approach of the protection of patients' rights in Europe (Europatient), Onderzoeksinstituutsdag Health/Extra, Pro-gramma- en abstractenboek, 29 november 2001, 54-55.

Dute JCJ, Gezondheidsrecht-aspecten regeling beroep optometrist, A.N.V.O. Congress 2000, Amster-dam, 18-19-20 Maart 2000, 82.

Dute JCJ, Wijmen FCB van, Normen en waarden voor de verpleging en verzorging, Verpleegkunde 1999 (14) 4, 247-248.

Frederiks BJM, Wijmen FCB van, Dute JCJ, De rechtspositie van verstandelijk gehandicapten in de gezondheidszorg, Nederlands Tijdschrift voor Zwakzinnigenzorg 1999, 3, 194-196.

Dute JCJ, Commentaar: Ethiek, recht en de methodologie van het gezondheidsonderzoek, in: KNAW, Commissie Geneeskunde, Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek, positie en taken ten opzichte van de geneeskunde, Proceedings workshop 15 november 1996, Amsterdam, 1997, 95-100.