Annotaties

Arends, L.A.P. Annotatie bij H.L. versus United Kingdom, EHRM, 5 oktober 2004. BJ, nr. 1 (2005)

Dute JCJ, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 19 november 2003, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2004/54 (Sportgeneeskunde; rechtskarakter aanwijzing als medisch specialisme)

Dute JCJ, Europees Hof voor de Rechten van de Mens 27 november 2003, Bopz Jurisprudentie 2004/38 (Worwa tegen Polen; herhaald psychiatrisch onderzoek)

Dute JCJ, Rechtbank Amsterdam 13 november 2002, Rechtbank Amsterdam 23 januari 2003, rechtbank Middelburg 19 maart 2003, Bopz Jurisprudentie 2003/56 (Wet BOPZ en somatische dwangbehandeling)

Dute JCJ, Europees Hof voor de Rechten van de Mens 5 november 2002, Bopz Jurisprudentie 2003/19 (spoedig ontslag gedwongen opgenomen psychiatrische patiënt)

Dute JCJ, Hof Amsterdam 18 april 2002, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2003/15 (Verplichte HIV-test na prikaccident)

Dute JCJ, Hoge Raad 19 mei 2000, NJCM-bulletin 2001 (26) 4, p. 431-439 (Drinkende huisarts wordt bevoegdheid ontzegd)

Dute JCJ, Europees Hof voor de Rechten van de Mens 3 april 2001, Bopz Jurisprudentie 2001/52 (Keenan; zelfdoding geestesgestoorde gedetineerde)

Dute JCJ, Hoge Raad 15 oktober 1999, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2000/72 (Verschoningsrecht vertrouwensarts BVA; beroepsgeheim).

Dute JCJ, Europees Hof voor de Rechten van de Mens 4 april 2000, Bopz Jurisprudentie 2001/1 (Uitleg term “alcoholics” in art. 5 EVRM)

Dute JCJ, Europees Hof voor de Rechten van de Mens 27 augustus 1997 en idem, NJ 1999, 463-464 (Geheimhoudingsplicht medische gegevens).

Dute JCJ, Hoge Raad 4 november 1994, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1995/55 (BOPZ; machtiging op eigen verzoek; gevaarscriterium en TBC).

UCB: Ru HJ de, Simon HJ (red.), Uitspraken College van Beroep voor het bedrijfsleven 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1989, '90, '91, '92, '93, '93, '94, Koninklijk Vermande, Lelystad, 95.