Kwaliteit en doelmatigheid in de gezondheidszorg

Het onderzoek in dit thema is vooral gericht op de kwaliteit, de relatieve effectiviteit en de doelmatigheid van zorg en medische technologieën. Het voornaamste doel is het meten van kwaliteit en het evalueren van de kosteneffectiviteit van zorginterventies. Dit levert inzichten op die onder meer belangrijk zijn voor een beter gefundeerd en meer patiëntgericht kwaliteitsbeleid en een doelmatiger pakketbeheer. Het onderzoek genereert daarnaast ook belangrijke informatie voor zorgverzekeraars, zorginstellingen, zorgverleners en patiënten ter ondersteuning van hun keuzegedrag in de gezondheidszorg.

Het onderzoek in dit thema wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de ESHPM-secties Bestuur & Beleid van de GezondheidszorgManagement & Organisatie van ZorgverleningGezondheidseconomie-iMTARecht & Gezondheidszorg en Sociaal-Medische Wetenschappen.

De methodologie en de toepassing van economische evaluatie

 • Kosten-batenanalyses van zorgprogramma’s (Al, Brouwer, Hakkaart, Koopmanschap, Poleij, Redekop, Rutten, Rutten-van Mölken, Severens, Stolk, Uyl-de Groot, Van Baal)
 • Het meten van utiliteit in economische evaluaties van de gezondheidzorg; studies naar het gewicht van kwaliteit van leven en de ontwikkeling en validering van andere op utiliteit gebaseerde uitkomstmaten (Attema, Bleichrodt, Brouwer, Stolk, Van Exel)
 • Kostprijsberekening in economische evaluaties van de gezondheidszorg (Brouwer, Hakkaart, Koopmanschap, Severens, Tan, Van Baal)
 • Billijkheid in economische evaluaties; het gebruik van billikheidsmaten in economische evaluaties vanuit een maatschappelijk perspectief (Brouwer, Bleichrodt, Rutten, Stolk, Van Exel)
 • De rol en het gebruik van informatieanalyses voor waardebepaling (Al, Rutten-van Mölken, Severens)
 • Beoordelingen van technologische evaluatie (Al, Severens)
 • De monetaire waarde van gezondheid (Brouwer, Rutten, Van Exel)

Het basispakket en richtlijnen

 • Geneesmiddelenbeleid: hoe zijn op waarde gebaseerde vergoedingssystemen het best te organiseren en hoe valt de implementatie van de daaruit voortkomende beslissingen te bevorderen? (De Bont, Koopmanschap, Rutten, Bal)
 • Het inzetten van economisch bewijs in richtlijnen voor de praktijk (Brouwer, Buijsen, Hakkaart, Rutten, Rutten-van Mölken, Uyl-de Groot)
 • De rol en constructie van veiligheidsnormen en richtlijnen voor de gezondheidszorg (Bal, Zuiderent-Jerak)
 • Het opnemen van diversiteit in richtlijnen: hoe geven richtlijnontwikkelaars in de ouderenzorg diversiteit en variatie een plaats in richtlijnen? (Zuiderent-Jerak)
 • Diversiteit in richtlijnen: wat is het probleem? (Zuiderent-Jerak, Van de Bovenkamp, Hakkaart, Brouwer, Swan, Bal)
 • Het koppelen van economische evaluaties en gezondheidszorgbeleid – afbakening van het basispakket (Brouwer, Koopmanschap, Redekop, Rijnsburger, Stolk, Van Baal)
 • Uitkomstenonderzoek: effecten van geneesmiddelen en medische technologie in de praktijk
 • Studies naar de kosteneffectiviteit van gezondheidstechnologie (nadruk op dure ziekenhuismedicijnen) (Rutten, Uyl-de Groot)
 • Studies naar verschillen in gezondheid, zorggebruik en toegankelijkheid tussen autochtone Nederlandse patiënten en patiënten uit etnische minderheden; grensoverschrijdende culturele validiteit van meetinstrumenten om de gezondheidstoestand te beoordelen (Agyemang, Denktaş, Foets)
 • Informele zorg: bestuderen van informele zorg, de impact op mantelzorgers en zorgontvangers (Brouwer, Koopmanschap, Van Exel)
 • De rol van databanken bij besluitvorming over het verzekerde pakket (De Bont, Bal)
 • Het bestuderen van de kosteneffectiviteit van complexe ingrepen en ziektemanagement (Rutten-van Mölken)

Gezondheid en inkomen

 • Economische studies in ontwikkelingslanden; kosteneffectiviteitsstudies, ziektelaststudies en zorgverzekeringen in ontwikkelingslanden (Dror, Rutten, Uyl-de Groot, Van de Poel, Van Doorslaer)
 • Billijkheid in de financiering en verstrekking van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden (Van Doorslaer, O’Donnell, Van de Poel)
 • Inkomen, gezondheid en werk tijdens de levensloop; trends in de ongelijkheid van inkomen en gezondheid in Europa (Van Doorslaer, Van Ourti)
 • Economie van gezondheidsgedrag en volksgezondheid (Brouwer, Van Exel)
 • Gezondheid van migranten en etnische groepen (Foets, Koopmans)
 • Gezondheid, werk en productiviteit (Hakkaart, Koopmanschap, Lötters, Severens)