Management en organisatie van zorgverlening

In dit thema richt het onderzoek zich op complexe managementen organisatievraagstukken die spelen binnen zorgorganisaties en binnen netwerken van zorgorganisaties. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn kwaliteit en veiligheid, inrichting van zorgprocessen, personeel (HRM), financiën en ICT. Daarnaast richt het onderzoek binnen dit thema zich ook op de (verdere) ontwikkeling van een methodologie die de methoden en technieken van de diverse gebieden met elkaar verbindt. Met het onderzoek in dit thema beoogt ESHPM zorgorganisaties te voorzien van bruikbare inzichten en instrumenten om optimaal te kunnen functioneren in een steeds complexere omgeving.

Het onderzoek in dit thema wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de ESHPM-secties Bestuur & Beleid van de Gezondheidszorg, Management & Organisatie van Zorgverlening

Kwaliteit en veiligheid in zorgverlening

 • Patiëntveiligheid in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld in de eerste lijn, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg (De Bont, Zuiderent-Jerak, Robben, Bal)
 • Effectiviteit van toezicht op de kwaliteit van zorg (Robben)
 • Evaluatie van ‘Zorg voor Beter’, een Nederlands zorgprogramma voor de verbetering van langdurige zorg (Nieboer, Strating, Zuiderent-Jerak, Stoopendaal, Bal)
 • Evaluatie van een grootschalig kwaliteitsverbeteringsprogramma voor de overgang van jonge mensen met chronische aandoeningen naar volwassenenzorg (Nieboer, Strating, Van Staa)
 • Geriatrisch Netwerk Rotterdam en Omgeving (GENERO), een zorgprogramma gericht op preventie en reactivering (Koopmanschap, Mackenbach, Nieboer, Van Wijngaarden)
 • Ziektemanagement: evaluatie van zorgprogramma’s voor COPD en neuropathische pijn en 22 praktijkprojecten van ZonMw (Cramm, Lemmens, Nieboer, Rutten-van Mölken, Huisman, Bal)
 • Kwaliteit en veiligheid in Europese ziekenhuizen (Bal, Weggelaar, Quartz)
 • Beheersen van kwaliteit en veiligheid in zorginstellingen (Bal, Øvretveit, Putters)
 • Evaluatie van doorbraakprojecten over gezamenlijke trombolytische zorg bij een acute beroerte (PRACTISE) (Huijsman, Niesen, Van Wijngaarden)
 • Time Out Procedure in operatiekamers (Dekkers- Van Doorn, Huijsman, Klein, Van Wijngaarden)

Processen van zorgverlening

 • Bedrijfsvoering en vraagafhankelijke benaderingen van zorguitkomsten en kosten-batenanalyses (Elkhuizen, Van de Klundert, Vissers)
 • Zorgpaden en logistieke controle; projecten in het Oogziekenhuis Rotterdam, zorgpaden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Catharina Ziekenhuis Eindhoven (Vissers, De Vries)
 • Doelmatigheidsverbetering in operatiekamers door variatievermindering (Vissers, De Vries, Stepaniak, Tweesteden Hospital)
 • Geïntegreerde bed- en personeelsplanning op verschillende controleniveaus (Vissers, De Vries, Berrevoets, UMC Radboud)
 • Geïntegreerde vertrekkingssystemen in de ouderenzorg (Fabbricotti, Huijsman, Meurs, Putters)
 • Organisatie van geïntegreerde eerstelijnszorg (De Bont)
 • Geïntegreerde zorg in lokale netwerken; relaties tussen zorgmanagement, lokale overheden en het opstellen van nieuwe overeenkomsten en regelingen in het verstrekken van geïntegreerde zorg (Grit, Putters, Stoopendaal)
 • Verbeteren van de uitvoering van palliatieve zorg (Van de Klundert, Van Wijngaarden)

Human Resource Management

 • Evaluatie van de introductie van een op resultaat gebaseerd curriculum voor het opleiden van medisch specialisten (De Bont, Meurs)
 • Interventies om teamprestaties te verbeteren (Klein, Van Wijngaarden)
 • HRM en teamprestaties in de gezondheidszorg (Buljac, Paauwe, Veld, Van Wijngaarden)
 • Zorgketens (Van Wijk, Van Dijk, Paauwe)
 • Financieel management in zorgverlening
 • Het meten van de mogelijkheden van innovaties en ondernemerszin (Van Ineveld, Klein, Van de Klundert)
 • Zorginkoop (Van Ineveld, Van de Klundert)

Informatie- en communicatietechnologie

 • Het gebruik van informatietechnologie in de gezondheidszorg: de effecten van de implementatie van ICT in de gezondheidszorg op professionele relaties binnen en tussen zorgaanbieders en effecten van ICT op zorgprocessen en de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg (De Mul, Aarts, Bal, De Bont)
 • Gezondheidsinformatietechnologie en medicatieveiligheid (Aarts, Bal)
 • Opbouw en effecten van zorgportalen (Adams, Bal, De Mul)
 • Patiënten en internet: bloggen, crowdsourcing en ontwikkeling van mobiele gezondheid (Adams)
 • Het gebruik van digitale buitenklinieken en nieuwe informatietechnologieën in het mondiger maken van patiënten en het verbeteren van de doelmatigheid van zorgpraktijken (MijnZorgNet) (Adams, Putters)
 • De betrouwbaarheid van informatie op internet; het gebruik van medische informatie van internet en de betrouwbaarheid van online gezondheidsinformatie die wordt beheerd door zowel patiënten en (non-)gouvernementele initiatieven (Adams, Bal, De Bont)
 • Methodologie van management en organisatiewetenschappen in de gezondheidszorg
 • Evaluatie van complexe interventies in de gezondheidzorg (Bal, Nieboer)
 • Evaluatie van ziekenhuisprestaties tijdens de Nederlandse stelselhervormingen (Van Ineveld, Van de Klundert, Van Oostrum, Steenhoek)
 • Begrijpen van organisatieontwikkelingen van ziekenhuizen (Muijsers, Scholten, Van de Klundert)