Marktordening en stelselinrichting in de gezondheidszorg

In dit onderzoeksthema staat de relatie tussen de ordening en het functioneren van de gezondheidszorg op systeemniveau centraal. Vanuit een economisch, juridisch en politiek-bestuurlijk perspectief onderzoeken wij hoe zorgstelsels presteren op het gebied van kwaliteit, betaalbaarheid, doelmatigheid, solidariteit en toegankelijkheid. Een belangrijk onderwerp is bijvoorbeeld de invloed van marktwerking in de zorg. Met het onderzoek binnen dit thema wil ESHPM een bijdrage leveren aan een betere inrichting van zorgstelsels, zowel in Nederland als internationaal.

Het onderzoek in dit thema wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de ESHPM-secties Bestuur & Beleid van de Gezondheidszorg, Ziektekostenverzekering, Gezondheidseconomie-iMTA en Recht & Gezondheidszorg.

Zorgstelsel

 • Concurrentie en mededingingsbeleid in de gezondheidszorg en de zorgverzekeringmarkt (Loozen, Schut, Varkevisser)
 • Rechtstheorie mededingingstoezicht in de zorg (Loozen).
 • De ratio en effecten van ziekenhuisfusies (Roos, Schut, Varkevisser)
 • De determinanten van het gebruik, de organisatie en financiering van langdurige zorg (Bakx, Van Doorslaer, De Meijer, Koopmanschap, Schut, Van de Ven)
 • Veranderingen in bestuur van de gezondheidszorg (Bal, Grit, Putters, Van der Grinten, Zuiderent-Jerak)
 • Strategieën van managers van zorginstellingen om aan de te stijgende eisen van het ondernemerschap te voldoen (Grit, Stoopendaal, Van der Scheer, Meurs, Putters)
 • Veranderingen in de posities van zorgprofessionals en de consequenties van training en onderwijs (De Bont, Meurs)
 • Transparantie in de zorg; de invloed van prestatie-indicatoren op onze visie op kwaliteit van zorg en de rol van ranglijsten in de gezondheidszorg (Bal)
 • Het besturen van innovatie; op weg naar een dynamisch innovatiebeleid (Putters)
 • De ontwikkeling en verspreiding van innovatie en innovatieprocessen in de hybride gezondheidszorg en in zorginstellingen (Putters, Stoopendaal, Meurs, Bal)
 • De relatie tussen wetenschap en beleid; het bouwen van nieuwe infrastructuren voor kennisoverdracht (Bal, De Bont, Van der Grinten)
 • Rechtvaardigheid en solidariteit in de gezondheidszorg vanuit het perspectief van mensenrechten (Buijsen)
 • Post mortem orgaandonatie in de context van het internationaal recht (Buijsen)
 • De uitvoering van orgaandonatie in Nederlandse ziekenhuizen (Bal, Paul)

Verzekeringsmarkt

 • Risicoverevening tussen verzekeraars (Van Vliet, Van de Ven, Van Kleef)
 • Het delen van kosten door consumenten/patiënten (Van Vliet, Van de Ven, Van Kleef)
 • De bouw van (gezondheids)zorgmarkten en de consequenties voor de zorg (Grit, Van der Grinten, Bal)
 • Het gebruik van gestandaardiseerde overeenkomsten voor zorginkoop door zorgverzekeraars in het licht van het mededingingsrecht (Den Exter)
 • De invloed van voorkeursaanbieders van zorgverzekeraars op de keus van  consumenten (Van der Geest, Laske)
 • Prestatiebeloning (Eijkenaar, Van Vliet, Van de Ven)
 • Aanvullende zorgverzekering en groepsverzekering (Schut, Van de Ven)
 • Billijkheid in zorggebruik in Europese landen (Van Doorslaer)
 • Billijkheid en financiële bescherming in de gezondheidszorg in Azië (Van de Poel, Van Doorslaer)
 • Community based zorgverzekeringen in India (Dror, Rutten)

Patiëntenperspectief

 • Keuze- en verandergedrag van consumenten in de gezondheidszorg en op de zorgverzekeringsmarkt (Laske, Schut, Van der Geest, Varkevisser)
 • Het formuleren van het patiëntenperspectief in de gezondheidszorg (Adams, Grit, Putters, Van de Bovenkamp)
 • Nieuwe rollen en verantwoordelijkheden in het systeem van gereguleerde concurrentie door het bestuderen van netwerken in de gezondheidszorg; het mondiger maken van patiënten binnen de Wmo, Zvw en AWBZ (Putters, Stoopendaal, Grit)
 • Gelijke behandeling en toegang tot de gezondheidszorg en de implicatie van marktgerichte hervormingen in de gezondheidszorg (Buijsen)
 • Het eenzijdig opzeggen van een behandelingscontract door de zorgaanbieder om niet-medische redenen (Buijsen)
 • De motieven en kenmerken van zorgconsumenten met een persoonsgebonden budget (Oostrik, Huijsman)
 • Mensenrechten en biogeneeskunde (Den Exter)