Onderzoeksrapporten 2017

Risicoverevening 2016: uitkomsten op subgroepen uit de gezondheidsmonitor 2012

Auteur: Richard van Kleef, Frank Eijkenaar, René van Vliet.

2017.01

Beleidsopties voor het stimuleren van gunstige zorgcontracten onder de restrictie van een macrobudget
Auteur: Stéphanie van der Geest, Joris Rijken, Erik Schut, Marco Varkevisser.
2017.02
Experimenteel sturen in netwerken: een evaluatie van proces en structuur van het Nationaal Programma Ouderenzorg
Auteur: R. Wehrens, L. Oldenhof, L. Verweij, A. Francke, R. Bal
2017.03
 

Kwetsbaar, en dan?
Hoe inwonende buitenlandse zorgverleners en hun werkgevers omgaan met precaire arbeid

Marianne van Bochove, Duco zur Kleinsmiede, Sarah Ashu

2017.04

Calamiteitentoezicht in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg
Een evaluatie van een beleidswijziging in de care-sector per 1 oktober 2015

Auteur: David de Kam MSc, dr. Kor Grit, prof.dr. Roland Bal

2017.05

Generalistisch én specialistisch casemanagement in de dementiezorg

Auteur: Robbert Huijsman

2017.06

Toezicht houden op veranderingen in governance
Ziekenhuisfusies en het medisch specialistisch bedrijf

Auteur: David de Kam, dr. Marianne van Bochove, prof.dr. Roland Bal

2017.07

Papers 2017

Price effects of a hospital merger: heterogeneity across health insurers, hospital products and hospital locations

Auteur: Anne-Fleur Roos, Ramsis R.Croes, Victoria Shestalova, Marco Varkevisser, Frederik Schut

2017.01