Health Economics

Current facets (Pre-Master)

Health Economics groepsfoto 2018


De onderzoeksgroep van Health Economics bestudeert verscheidene prominente onderzoeksthema’s op het gebied van gezondheidseconomie, waarin deze onderzoeksgroep nationaal en internationaal toonaangevend is. De thema’s omvatten:

  • Gedragseconomie en experimentele gezondheidseconomie
  • Methodologie van gezondheidseconomische evaluaties
  • Prioritering in de verdeling van gezondheid en gezondheidszorg
  • Gezondheids- en arbeidseconomie
  • Wereldwijde gezondheidseconomie