Health Economics

Health Economics groepsfoto 2018


De onderzoeksgroep van Health Economics bestudeert verscheidene prominente onderzoeksthema’s op het gebied van gezondheidseconomie, waarin deze onderzoeksgroep nationaal en internationaal toonaangevend is. De thema’s omvatten: gedrags- en experimentele economie, gezondheidswaarderingsmethodologie, verdeling van gezondheid en toegankelijkheid tot gezondheidszorg, waardering van informele zorg, publieke gezondheidseconomie, en gezondheid in ontwikkelingslanden.

Programma’s

  • Nutstheorie in economische evaluatie van gezondheidszorg
  • Gedrags- en experimentele gezondheidseconomie
  • Economie van gezond gedrag en publieke gezondheid
  • Informele zorg: het bestuderen van informele zorg, diens invloed op zorgverleners en zorgontvanger, respijtzorg, enz.
  • Economische studies in ontwikkelingslanden
  • Billijkheid in de financiering en verstrekking van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden
  • Inkomen, gezondheid en werk in de hele levenscyclus