Health Economics

De onderzoeksgroep van Health Economics bestudeert verscheidene prominente onderzoeksthema’s op het gebied van gezondheidseconomie, waarin deze onderzoeksgroep nationaal en internationaal toonaangevend is. De thema’s omvatten: gedrags- en experimentele economie, gezondheidswaarderingsmethodologie, verdeling van gezondheid en toegankelijkheid tot gezondheidszorg, waardering van informele zorg, publieke gezondheidseconomie, en gezondheid in ontwikkelingslanden.

Programma’s

  • Nutstheorie in economische evaluatie van gezondheidszorg
  • Gedrags- en experimentele gezondheidseconomie
  • Economie van gezond gedrag en publieke gezondheid
  • Informele zorg: het bestuderen van informele zorg, diens invloed op zorgverleners en zorgontvanger, respijtzorg, enz.
  • Economische studies in ontwikkelingslanden
  • Billijkheid in de financiering en verstrekking van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden
  • Inkomen, gezondheid en werk in de hele levenscyclus