Meerwaarde HKZ-certificering

Current facets (Pre-Master)

« terug naar pagina 'Projecten'

Doel en vraagstelling

In de voorgestelde studie staat de vraag centraal of HKZ certificering leidt tot betere prestaties van GGZ-instellingen. De centrale vraag luidt: wat is de meerwaarde van certificering op de geleverde kwaliteit van zorg in GGZ-instellingen?

 1. Met welke uitkomst-, proces- en structuurindicatoren kunnen veranderingen in prestaties ten gevolge van certificering van GGZ-instellingen worden gemeten?
 2. Presteren GGZ-instellingen met (zicht op) een HKZ-certificering beter op relevante uitkomst, proces- en structuurindicatoren dan GGZ-instellingen die niet HKZ-gecertificeerd zijn?
 3. Vanwege welke redenen leidt certificering tot betere prestaties?
   

Looptijd

februari 2007 – december 2010

Onderzoekers

 • Dr. I.N. Fabbricott

 • M. Oud Msc
 • Dr. K. Redekop

Financier

 • ZonMW

Samenwerkingspartners

 • Trimbos Instituut
 • GGZ Nederland

Publicaties