Evaluatie van Gezondheidswetgeving

De tweede onderzoeksthema betreft de individuele patiëntenrechten. Het betreft vooral studies gericht op evaluatie van gezondheidswetten. In Nederland is het verplicht om wetten te evalueren een aantal jaren na de invoering. Deze evaluaties worden uitgevoerd door onafhankelijke onderzoeksinstituten. De aanbevelingen op basis van de studie, worden bediscussieerd in het Parlement en kunnen leiden tot wetswijzigingen van de bestaande wetgeving of andere beleidsmaatregelen ter verbetering van de huidige wetgeving.

Gedurende afgelopen vijf jaar heeft de sectie Gezondheidsrecht de volgende delen van gezondheidswetgeving geëvalueerd:

  • Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (1996 en 2001);
  • Wet klachtrecht cliënten zorgsector (1999);
  • Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (1999);
  • Wet op de orgaandonatie (2001);
  • Kwaliteitswet zorginstellingen (2001);