Gezondheidszorgsystemen en gezondheidsrecht in internationaal perspectief, met name de Europese wet- en regelgeving

Gezondheidszorgsystemen en het nationale gezondheidsrecht worden in toenemende mate beïnvloed door internationale en Europese wet- en regelgeving. Internationale samenwerkingsverbanden zoals die op het terrein van de inkoop en uitvoering van zorg alsmede de invoering van diverse vormen van marktwerking in de gezondheidszorg maakt de stelsels vatbaar voor het Europees gemeenschapsrecht. Relevante onderzoekvragen richten zich op de invloed van internationale (Europees) recht op de verschillende nationale gezondheidszorgstelsels, in het bijzonder de structuur en financieringswet- en regelgeving.