COPD zorgprogramma

Current facets (Pre-Master)

« terug naar pagina 'Projecten'

Beschrijving

Disease management programma’s zijn ontwikkeld om een verdere toename van chronische ziekten af te vlakken, complicaties en comorbiditeit te voorkomen of zo lang mogelijk uit te stellen en de kwaliteit van leven en regie over de eigen gezondheid te bevorderen. In de regio Noord-Kennemerland heeft de Zorggroep een zorgprogramma opgesteld om te komen tot gestructureerde COPD zorg in Noord-Kennemerland. Momenteel bestaat er een grote variatie in de regionale zorgverlening aan COPD patiënten. Er is een implementatieplan ontwikkeld om te komen tot optimalisatie van de COPD zorg, hierin wordt gefaseerd en op basis van modules gekomen tot uniforme zorgverlening aan COPD patiënten. Hierbij wordt rekening gehouden met de diversiteit aan praktijken. De modules bestaan uit deels uit scholing, deels uit ondersteuning in de praktijk. Voor elke zijn specifieke ingangsvoorwaarden en resultaten beschreven.

Projectleider en penvoerder:

  • Prof.dr. Anna Nieboer

Evaluatie onderzoek

Het onderzoek zal zich richten op patiënten geincludeerd in het COPD-zorgprogramma van Kennemer Lucht. Er zal worden gekeken naar de zorgervaring van de patiënt en de kwaliteit van leven. Daarnaast zal er gekeken worden naar een aantal klinische waarden. De COPD-patienten worden gedurende een periode van drie jaar systematisch gevolgd. In deze periode ontvangen patiënten en betrokken zorgprofessionals (huisartsen/ POH of assistent) op drie verschillende momenten een vragenlijst (in september 2011, 2012 en 2013). Middels een extractie uit het HIS zullen er een aantal klinische gegevens van de geïncludeerd COPD-patiënt worden geïnventariseerd.

Onderzoek

  • Prof.dr. Anna Nieboer
  • Dr. Jane Murray Cramm

Opdrachtgever

  • Boehringer Ingelheim

Samenwerkingspartners

  • Huisartsenzorg Noord-Kennemerland (HZNK)

Publicaties

1. Cramm, J.M., Nieboer, A.P., The Relationship between Self-Management Abilities, Quality of Chronic Care Delivery and Well-Being among Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease in the Netherlands, International Journal of COPD