Zichtbare Schakels

Current facets (Pre-Master)

« terug naar pagina 'Projecten'

Beschrijving

Het ZonMw programma `Zichtbare schakel. De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt’ is in 2009 gestart en loopt tot en met december 2013. Doel is om met het programma is om de wijkverpleegkundige weer een rol te geven in zorg, gezondheid en welzijn dichtbij mensen in de samenleving.

De evaluatie van Zichtbare Schakels Rotterdam en Vlaardingen wordt uitgevoerd door Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) in opdracht van Stichting OSER initiatiefnemer van Zichtbare Schakels Rotterdam (Samenwerkingsverband Geïntegreerde Eerstelijnszorg Rijnmond) en Zichtbare schakels Vlaardingen in opdracht van ZonMw.

Projectleider en penvoerder:

 • Prof.dr. Anna Nieboer

Evaluatie onderzoek

Doel van de evaluatiestudie van de Zichtbare schakels Rotterdam iss om i) inzicht te krijgen in de kosten en baten van de inzet van Zichtbare schakels voor cliënten, ii) na te gaan in hoeverre cliënten, Zichtbare schakels en andere professionals tevreden zijn over de zorg- en ondersteuning door de Zichtbare schakel, en iii) beschrijven in hoeverre de samenwerking met de Zichtbare schakels volgens andere professionals bijdraagt aan de zorgverlening.

Het doel van evaluatieonderzoek Zichtbare schakels Vlaardingen is om een beschrijving te geven van de cliënten van de Zichtbare schakels in Vlaardingen, de ingezette activiteiten door de Zichtbare schakels en de behaalde resultaten. Belangrijke vraagstellingen van het onderzoek zijn wat het effect van de zorgverlening van de Zichtbare schakels is op de kwaliteit van leven van cliënten.

Onderzoekers

Opdrachtgever

 • ZonMw
 • Stichting OSER initiatiefnemer van Zichtbare Schakels Rotterdam
  (Samenwerkingsverband Geïntegreerde Eerstelijnszorg Rijnmond)

Samenwerkingspartners

 • Zichtbare schakels Vlaardingen
 • Zichtbare schakels Rotterdam
 • 22 praktijkprojecten
 • Onderwijs/onderzoek: Erasmus School of Health Policy & Management (Erasmus Universiteit), Hogeschool Rotterdam - Instituut voor Gezondheid, Erasmus MC

Publicaties

 1. Dr. Jane Cramm, Prof.dr. Anna Nieboer. Het belang van zorg en ondersteuning door Zichtbare schakels voor de kwaliteit van leven van kwetsbare cliënten in Vlaardingen.
  W2013.03
 2. Prof.dr. Anna P. Nieboer, Dr. Freek Lötters, Dr. Jane M. Cramm. De wijkverpleegkundige als Zichtbare Schakel in de wijk in Rotterdam.
  W2013.02
 3. JM Cramm, M Hoeijmakers, AP Nieboer. (2013).  Relational coordination between community health nurses and other professionals in delivering care to community-dwelling frail people. Forthcoming: Journal of Nursing Management. DOI: 10.1111/jonm.12041.