Erasmus Competition and Regulation institute

Over ECRi

Het Erasmus Competition and Regulation institute (ECRi) is een informeel netwerk van onderzoekers verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) die op projectbasis met elkaar samenwerken. ECRi is opgericht in 2001 en is gespecialiseerd in het uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van marktordening, mededingingsbeleid en regulering in verschillende markten. Enkele recente voorbeelden:

  • In 2011 heeft ECRi in opdracht van de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) de mogelijke besparingen die via het Nieuwe Spoorplan gerealiseerd kunnen worden becijferd en de organisatorische en bestuurlijke veranderingen die dat plan met zich meebrengt in kaart gebracht. Dit rapport vindt u hier.
     
  • In 2007 heeft ECRi voor de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) onderzocht welke concurrentiemogelijkheden bestaan op de markt voor thuiszorg. De bevindingen van dit zogeheten contextonderzoek heeft de NMa gebruikt bij haar besluit om twee kartels in de thuiszorg te beboeten.

Ook stelt ECRi de Polderparade samen. Deze ranglijst van de veertig hedendaagse Nederlandse en Belgische economen die het meest worden geciteerd in de zeven belangrijkste Nederlandstalige economische tijdschriften verschijnt jaarlijks in TPEdigitaal. De meest recente editie beslaat de periode 2009-20013. Dit artikel vindt u hier. Een overzicht van de top 100 is eveneens beschikbaar.