Keuzegedrag van patiënten en keuzebeïnvloeding door zorgverzekeraars

In het Nederlandse zorgstelsel hebben zorgverzekeraars de rol van kritische zorginkoper namens hun verzekerden. Door niet bij alle aanbieders dezelfde (hoeveelheid) zorg in te kopen, maar selectief overeenkomsten te sluiten kan een zorgverzekeraar kwalitatief en doelmatige zorg stimuleren. Aanbieders die op het gebied van kwaliteit en doelmatigheid niet uitblinken worden dan bijvoorbeeld niet langer (of voor aanzienlijk minder volume) gecontracteerd ten gunste van aanbieders die op deze punten beter presteren. Het selectief inkopen van zorg is alleen dan een effectief onderhandelingsinstrument wanneer verzekerden voor een behandeling daadwerkelijk naar deze zogeheten voorkeursaanbieders gaan. Een zorgverzekeraar moeten dus in staat zijn om de aanbiederskeuze van hun verzekerden te beïnvloeden. Inzicht in het keuzegedrag van patiënten is daarom zeer relevant. Belangrijke vragen waar ons onderzoek zich op richt zijn de volgende. Op basis van welke informatie kiezen patiënten een zorgaanbieder? Hoe groot is de reisbereidheid van patiënten voor betere zorg? Welke instrumenten heeft een zorgverzekeraar om het keuzegedrag van patiënten te beïnvloeden? Hoe effectief zijn deze sturingsinstrumenten?

Marco Varkevisser (cp)

Tel: 0104089105

varkevisser@eshpm.eur.nl

Stéphanie van der Geest

Tel: 0104089168

vandergeest@eshpm.eur.nl

Erik Schut

Tel.: 0104088558

schut@eshpm.eur.nl