Eigen betalingen

Current facets (Pre-Master)

In zorgverzekeringen worden verschillende vormen van eigen betaling toegepast, zoals een eigen risico aan de voet, een procentuele bijbetaling en een vaste eigen bijdrage per behandeling. Onderzoek laat zien dat eigen betalingen enerzijds kunnen leiden tot meer doelmatigheid (door een afname van onnodig zorggebruik), maar anderzijds ook tot een afname van risicosolidariteit doordat ouderen en chronisch zieken gemiddeld meer uit eigen portemonnee betalen dan jonge, gezonde verzekerden. Ons onderzoek richt zich op de vormgeving en effecten van eigen betalingen. Een belangrijk doel hierbij is het ontwikkelen van nieuwe vormen van eigen betaling die – ten opzichte van de traditionele vormen – leiden tot een verbetering in termen van zowel doelmatigheid als solidariteit.

Richard van Kleef (contactpersoon)

Tel: 0104088950

vankleef@eshpm.eur.nl

René van Vliet

Tel: 0104088585

r.vanvliet@eshpm.eur.nl

Wynand van de Ven

Tel: 0104088556

vandeven@eshpm.eur.nl

Timo Lambregts

Tel: 0104088823

lambregts@eshpm.eur.nl

Daniëlle Cattel

Tel: 0104088882

cattel@eshpm.eur.nl