Onderzoeksgebieden

Current facets (Pre-Master)

Centrale vragen waar de sectie zich op richt zijn ondermeer:

  • veranderende (machts)relaties door de introductie van nieuwe sturingsarrangementen en de invloed hiervan op de legitimiteit van besluitvorming;
  • de werking van verschillende sturingsmechanismen (markt, staat, georganiseerd overleg) binnen de gezondheidszorg;
  • verantwoordingsprocessen in de gezondheidszorg (zoals indicatoren) en hun invloed op het lerend vermogen van zorginstellingen;
  • innovaties in de zorg alsmede de implementatie daarvan, o.a. door grootschalige kwaliteitsprogramma’s als Sneller Beter en Zorg voor Beter;
  • de inrichting en effecten van kennisinfrasturcturen, zowel binnen beleidsarena’s (i.e. adviesraden) als binnen organisaties (i.e. informatietechnologie);
  • de organisatie van beoordeling van medische technologie (geneesmiddelen, medische hulpmiddelen).