Reglementen

ESHPM heeft de volgende reglementen opgesteld:

  • ESHPM reglement
  • Beheersinstructie ESHPM
  • Kiesreglement ESHPM Council
  • Reglement van orde ESHPM Council

ESHPM Council heeft ingestemd met de reglementen. De reglementen zijn vervolgens vastgesteld en goedgekeurd door de Prodecaan, de Decaan en het College van Bestuur.