Reglementen

ESHPM heeft de volgende reglementen opgesteld:

ESHPM Council heeft ingestemd met de reglementen. De reglementen zijn vervolgens vastgesteld en goedgekeurd door de Prodecaan, de Decaan en het College van Bestuur.