Kwaliteitszorg

Kwaliteit heeft te maken met passie en trots. De passie van docenten en studenten voor het vakgebied waarin zij actief zijn. Trots op het resultaat van onderzoek, onderwijs of leerinspanning.

Kwaliteit

De aandacht voor kwaliteit krijgt een praktische uitwerking in kwaliteitszorg. Het begrip kwaliteit duidt op een verzameling methoden en technieken die een organisatie aanwendt om de kwaliteit te bewaken en te bevorderen. Kwaliteit wordt gemeten; er is een organisatorische scheiding van inspectie en het onderwijsproces, en door middel van het opsporen en elimineren van fouten wordt getracht de kwaliteit van onderwijs te verbeteren.

Trots

Binnen de organisatie ondersteunt kwaliteitszorg het vasthouden van passie en trots. Kwaliteitszorg op onderwijsgebied wil reflecteren en verbeteren mogelijk maken en daarmee enthousiasme en inspiratie voor onderwijs stimuleren. Het bewaken en/of bevorderen van de kwaliteit van onderwijs is een taak van eenieder die bij onderwijs betrokken is.

Zowel extern als intern wordt daarom ook veel aandacht besteed aan kwaliteitszorg op onderwijsterrein.