Nevenwerk

In het Erasmus Nevenwerk Register kunt u het nevenwerk van onze wetenschappelijke staf raadplegen.

 Voor achtergrondinformatie verwijzen wij naar de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening en de Regeling Nevenwerk van onze universiteit (hieronder).