Onderwijs- en examenreglementen (OER)

Current facets (Pre-Master)

Onderwijs- en Examenreglementen collegejaar 2017-2018

Alle opleidingen van ESHPM kennen een eigen Onderwijs- en Examenreglement (OER). In het OER staan alle regels en richtlijnen vermeld omtrent het afnemen van tentamens en examens en diverse rechten en plichten.

2017-2018

2016-2017

Overgangsregels

Het onderwijsbeleid verandert gedurende de jaren. Deze verandering zijn van toepassing op nieuwe studenten, maar vaak ook op de huidige studenten door middel van deze overgangsregels.