Onderwijs- en examenreglementen (OER)

Onderwijs- en Examenreglementen collegejaar 2017-2018

Alle opleidingen van ESHPM kennen een eigen Onderwijs- en Examenreglement (OER). In het OER staan alle regels en richtlijnen vermeld omtrent het afnemen van tentamens en examens en diverse rechten en plichten.

2017-2018

2016-2017

Archief

Alle Onderwijs- en Examenreglementen van voorgaande collegejaren kun je hier vinden. (Link naar EUR)

Overgangsregels

Het onderwijsbeleid verandert gedurende de jaren. Deze verandering zijn van toepassing op nieuwe studenten, maar vaak ook op de huidige studenten door middel van deze overgangsregels.