Reglementen

ESHPM heeft de volgende reglementen opgesteld:

  • ESHPM reglement
  • Beheersinstructie ESHPM
  • Kiesreglement ESHPM Council
  • Reglement van orde ESHPM Council
  • Reglementen Research Ethics Review Committee ESHPM*

ESHPM Council heeft ingestemd met de reglementen. De reglementen zijn vervolgens vastgesteld en goedgekeurd door de Prodecaan, de Decaan en het College van Bestuur.

*Onderstaand reglement volgt de EUR-richtlijn en hoefde niet door de Council te worden goedgekeurd.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen