Verkiezingen

Onderstaande medewerkers hebben zich kandidaat gesteld voor de ESHPM Council Verkiezingen 2022. Lees hun motivatie om meer te weten te komen waarom ze council-lid willen worden.

Chiara Carboni (PhD, HCG)

Constantly striving for interdisciplinarity and quality of research and education, our faculty is a stimulating place to study and work. ESHPM can flaunt a diversity of approaches and forms of expertise amongst both our students and staff – all driven by the goal of making a positive societal impact.

This diversity of perspective is an undeniable strength, as it constitutes a constant spur for innovation and improvement. However, it also brings up the challenge of representing an array of different voices and needs. Arguably, this challenge has been brought into relief throughout the Covid pandemic. Although there has been considerable will within our faculty to address everyone’s needs, a lack of formal representation of the voices of PhDs and other staff on fixed-term contracts has become tangible.

As a third-year PhD, I believe more formal representation of the needs and wishes of staff on fixed-terms contracts is needed. As a PhD representative within the faculty council, I would strive to bring these perspectives to the fore. I would work with other bodies, such as yESHPM, to establish clearer and accessible mechanisms of participation and representation of these voices, and to ensure the communication with various organizational boards is a two-way street.

Moreover, as an international member of staff, I am sensitive to issues of inclusion and fairness. As such, I would love to contribute my determination and care to the organizational work being pursued within ESHPM, with the goal of making our institute and our education a more caring, inclusive and safe(r) space for staff and students alike.

Brenda Leeneman (PhD, HTA)

Inmiddels ben ik al vele jaren verbonden aan onze faculteit. Ik ben begonnen als student (bachelor en master), heb vervolgens een promotieonderzoek afgerond bij de sectie HTA en ben momenteel werkzaam als onderzoeker bij dezelfde sectie. Om die reden ken ik onze faculteit als geen ander. Als lid van de Council krijg ik de mogelijkheid om die ervaring in te zetten voor een (nog) beter onderwijs en een betere, tevens veiligere, werkomgeving.

Ik ben ervan overtuigd dat wij met z’n allen verantwoordelijk zijn voor het grotere geheel. De afgelopen jaren heb ik dan ook met veel plezier en toewijding bijgedragen aan het promovendibeleid (als bestuurslid van jongBMG) en de bachelorherziening (als lid van de strategiegroep en coördinator van de AVV-lijn). Ik ga graag de uitdaging aan om de belangen van alle studenten en medewerkers zo goed mogelijk te behartigen. Hierbij vind ik het belangrijk om iedereen te betrekken en te enthousiasmeren. Ik sta stevig in mijn schoenen, zal iemand altijd serieus nemen en weet op passende wijze te communiceren. Gevraagd en ongevraagd advies, ongeacht de complexiteit en gevoeligheid van de kwestie, ga ik niet uit de weg.

Ik zou het een eer vinden om lid te mogen worden van de Council en daarmee bij te kunnen dragen aan een (nog) beter ESHPM voor zowel studenten als medewerkers.

Matthijs Malkus (Wetenschappelijk Docent)

Ik ben Matthijs Malkus, oud-student en momenteel wetenschappelijk docent binnen de ESHPM. Als wetenschappelijk docent heb ik veel contact met studenten van de Bachelor en Pre-Master, en ben ik het hele jaar door betrokken bij het onderwijs. Vanuit die rol krijg ik een goed beeld van wat er speelt bij de studenten, en wat het fysieke onderwijs nodig heeft om in deze post-corona periode weer op een aantrekkelijke en doelmatige manier gegeven te worden. Met die kennis verwacht ik de council te kunnen versterken en toe te werken naar een ESHPM waarbij beter, slimmer en efficiënter onderwijs gegeven kan worden, zonder de behoeftes van de individuele student uit het oog te verliezen.

Tevens wil ik me inzetten voor de belangen van het docenten/tutoren team. Zij zijn op dit moment niet vertegenwoordigd in de council, maar vervullen een sleutelrol binnen het onderwijs van de ESHPM. Als lid van de council hoop ik hen te kunnen representeren, en de directe link met het onderwijs dichter bij de besluitvorming te brengen.

Dr. Renee Scheepers

Renée Scheepers (Assistant Professor, SMS)

At ESHPM I teach different courses across the ESHPM bachelor, pre-master and master programs, and perform research in collaboration with colleagues of different sections and disciplines. I value the multidisciplinary character of ESHPM, and I am committed to connect students and colleagues from different disciplines in clarifying and addressing contemporary health care challenges. Therefore, I am interested in how students and colleagues can best be supported by ESHPM policies in the domains of teaching, research and human resources. In my daily work I have become acquainted with the experiences of students and colleagues with education, research and human resources at ESHPM. I consider these experiences essential in the process of counselling on ESHPM policies and I am motivated to promote the interests of students and colleagues. In my own research, I also study how students and health care providers can be engaged and high-performing professionals by optimizing study and working conditions. I would be committed to translate this knowledge and interest into counselling ESHPM on such conditions and other policies that affect teaching, research and human resources of ESHPM. Furthermore, I am an approachable teacher and colleague with interest for students’ and colleagues’ ideas about continuous quality improvement of teaching and research. Therefore, I would be enthusiastic to serve students’ and colleagues’ interests as a member of the ESHPM council.

Anke van Sluijs (OSC)

De reden dat ik graag onderdeel wil zijn van de ESHPM council is omdat ik geloof in zelfontwikkeling. Ik ben er van overtuigd dat ik kan bijdragen aan verbetering buiten mijn eigen werkzaamheden en vind het belangrijk om verder te kijken dan mijn eigen taken en verantwoordelijkheden. Ik ben nieuwsgierig om te leren wat er allemaal speelt binnen ESHPM en deze eigenschap zal goed van pas komen in de rol van council-lid.

Ik ben sociaal en sta open voor de mening van anderen, zonder dat ik mijn eigen mening laat ondersneeuwen. Ik hoop dat ik de kans krijg om bij te kunnen dragen aan de verbetering en groei van ESHPM, zowel voor de studenten als voor de medewerkers. Hartelijk dank voor het nemen van de tijd om mijn kandidaatstelling in behandeling te nemen. Ik kijk uit naar het resultaat.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen