drs. (Martin) BM van Ineveld

drs. (Martin) BM van Ineveld
Visiting fellow Erasmus School of Health Policy & Management Health Services Management & Organisation (HSMO)
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
vanineveld@eshpm.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Martin Ineveld & Joris Klundert (2015) - Veel ziekenhuizen niet efficienter door marktwerking - Deal!, (juli 2015), 28-30
 • Martin Ineveld, Peter Dohmen & Ken Redekop (2006) - De startende marktwerking in de gezondheidszorg - Economisch-Statistische Berichten, 91 (4494), 470-473
 • T Custers, Martin Ineveld, CAM Bouwmans - Frijters & NS (Niek) Klazinga (2003) - Een kwaliteitskostenmodel voor de zorg. De economische kant van kwaliteitsverbetering - Kwaliteit in beeld, 13, 15-18
 • T Custers, Martin Ineveld, JCA Sol & NS (Niek) Klazinga (2003) - Kosten en Baten - Medisch Contact, 58, 912-914
 • CAM Bouwmans - Frijters, AP Bandel, JCA Sol, Martin Ineveld & NS (Niek) Klazinga (2001) - Met het ziekenhuis de lucht in? - ZM Magazine, 7, 13-17
 • Jacques Fracheboud, JH Groenewoud, Rob Boer, MJM Broeders, CA (Caroline) Baan, ALM Verbeek, Martin Ineveld, JHCL Hendriks, AE de Bruijn, Harry Koning, Paul Maas & R Holland (2000) - Landelijk bevolkingsonderzoek naar borstkanker volledig ingevoerd; resultaten van de implementatiefase 1990-1997 - Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 144 (23), 1124-1129
 • JB (Jan) Oostenbrink, AP Bandel, JCA Sol & Martin Ineveld (2000) - Kostprijsberekening voor bedrijfsvoering en economische evaluatie. Een vergelijking van methoden en resultaten - TSG, 78 (7), 432-438
 • AP Bandel, JCA Sol, NS (Niek) Klazinga, MA Grasveld-Van Berckel & Martin Ineveld (1997) - Analysemodel levert belangrijke managementinformatie - ZorgVisie (Maarssen), (4), 50-53
 • Martin Ineveld, NS (Niek) Klazinga, AP Bandel, MA Grasveld-Van Berckel & JCA Sol (1996) - Integratie kwaliteits- en kostenbeheersing - Medisch Contact, 51 (4), 109-112
 • Harry Koning, Jacques Fracheboud, PMM (Petra) Beemsterboer, Rob Boer, ALM Verbeek, HJA Collette, JHCL Hendriks, Martin Ineveld, AE de Bruyn & Paul Maas (1996) - Succesvolle start bevolkingsonderzoek naar borstkanker - GAMMA, (11), 263-268
 • Martin Ineveld & Marc Koopmanschap (1995) - De hobbels en valkuilen van de kostenberekeningen binnen de farmaco-economie - Nederlands Tijdschrift voor Farmacotherapie, 1 (2), 43-47

 • FT Charro, P Osterthun, CCMC Wiggers, T van der Woude, Martin Ineveld & J Hielkema (1996) - Evaluatie Planningsbesluit Dialyse - NZi (Nederlands Ziekenhuisinstituut)

 • Siok Swan Tan, Martin Ineveld, Ken Redekop & Leona Roijen (2011) - The Netherlands: The Diagnose Behandeling Combinaties - In R. Busse, A. Geissler, W. Quentin & M. Wiley, Diagnosis - Related Groups in Europe (pp. 425/23-446/23) - Open University Press
 • Siok Swan Tan, L Serden, A Geissler, Martin Ineveld, Ken Redekop, M Heurgren & Leona Roijen (2011) - DRGs and cost accounting: Which is driving which? - In R. Busse, A. Geissler, W. Quentin & M. Wiley, Diagnosis - Related Groups in Europe (pp. 61/5-74/5) - Open University Press
 • Martin Ineveld (1999) - Investeringsselectie - In R. Lapre & G. van Montfort, Bedrijfseconomie van de gezondheidszorg (pp. 93-112) - Elsevier/De Tijdstroom

 • AP Bandel, JCA Sol, NS (Niek) Klazinga, Martin Ineveld & MA Grasveld- van Berkel (1998) - Ontwikkelingen en inplementatie van een kwaliteits- kostensysteem in het Oogziekenhuis Rotterdam - In P.P.M. Harteloh & A.F. Casparie, Kwaliteit van Zorg (pp. 27/111-27/138) - Elsevier/De Tijdstroom

 • Jacques Fracheboud, Rianne Gelder, Suzie Otto, Martin Ineveld, JDM Otten, MJM Broeders, ALM Verbeek, GJ den Heeten, R Holland, AE de Bruijn & Harry Koning (2009) - National evaluation of breast cancer screening in the Netherlands 1990 - 2007 - Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam
 • Harry Koning, PMM (Petra) Beemsterboer, Rob Boer, Martin Ineveld, AE de Bruyn, Paul Maas, Jacques Fracheboud, HJA Collette, ALM Verbeek & JHCL Hendriks (1995) - Landelijke evaluatie van bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Nederland - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

 • Jacques Fracheboud, Paula Luijt, Valerie Sankatsing, TM Ripping, MJM Broeders, JDM Otten, Martin Ineveld, Eveline Heijnsdijk, ALM Verbeek, R Holland, GJ den Heeten, AE de Bruijn & Harry Koning (2014) - National evaluation of breast cancer screening in the Netherlands 1990 - 2011/2012 (NETB XIII): Thirteenth evaluation report - ErasmusMC Public Health/Health Evidence/Radbout
 • Jacques Fracheboud, Paula Luijt, Valerie Sankatsing, TM Ripping, MJM Broeders, JDM Otten, Martin Ineveld, Eveline Heijnsdijk, ALM Verbeek, R Holland, GJ den Heeten, AE de Bruijn & Harry Koning (2014) - Landelijke evaluatie van bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Nederland 1990 - 2011/2012 (NETB XIII): Het dertiende evaluatierapport. Herziene versie augustus 2014. Eerste versie: april 2014 - Erasmus MGZ/Radboud Health Evidence
 • Jacques Fracheboud, MJM Broeders, AE de Bruijn, Rianne Gelder, Eveline Heijnsdijk, GJ den Heeten, R Holland, Martin Ineveld, Paula Luijt, JDM Otten, Suzie Otto, ALM Verbeek & Harry Koning (2012) - LETB rapportage 2012: Belangrijkste resultaten 2010 bevolkingsonderzoek borstkanker. NETB report 2012: Main results 2010 breast cancer screening programme in the Netherlands - ErasmusMC/UMC St Radbout
 • Martin Ineveld (2011) - LETB tussenrapportage 2011. Belangrijkste resultaten 2008-2009 bevolkingsonderzoek borstkanker - Eigen beheer
 • Jacques Fracheboud, Rianne Gelder, Suzie Otto, Martin Ineveld, JDM Otten, MJM Broeders, ALM Verbeek, GJ den Heeten, R Holland, AE de Bruijn & Harry Koning (2009) - Landelijke evaluatie van bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Nederland 1990 - 2007 - Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam
 • Jacques Fracheboud, Suzie Otto, Gerrit Draisma, JH Groenewoud, Martin Ineveld, MJM Broeders, ALM Verbeek, JDM Otten, R Holland, AE de Bruijn & Harry Koning (2006) - Landelijke evaluatie van bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Nederland - Public Health
 • Jacques Fracheboud, Suzie Otto, JH Groenewoud, Martin Ineveld, MJM Broeders, ALM Verbeek, JHCL Hendriks, AE de Bruijn, Harry Koning & R Holland (2002) - Landelijke evaluatie van bevolkingsonderzoek naar borstkanker LETB (IX).
 • JH Groenewoud, Jacques Fracheboud, Rob Boer, Martin Ineveld, AE de Bruijn, Paul Maas, Harry Koning, JDM Otten, H Rijken, N Karssemeijer, HJM Jacobs, R Holland & ALM Verbeek (2002) - Optimalisatiestudie 1999 - 2001
 • Jacques Fracheboud, Suzie Otto, JH Groenewoud, Martin Ineveld, MJM Broeders, ALM Verbeek, JHCL Hendriks, AE de Bruyn, Paul Maas & Harry Koning (2001) - Landelijke evaluatie van bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Nederland - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Jacques Fracheboud, JH Groenewoud, Rob Boer, MJM Broeders, CA (Caroline) Baan, ALM Verbeek, Martin Ineveld, JHCL Hendriks, AE de Bruijn, Harry Koning, Paul Maas & R Holland (2000) - Landelijke evaluatie van bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Nederland. Beleidsplan LETB 2001-2005 - Instituut Maatschappelijke gezondheidszorg
 • Jacques Fracheboud, JH Groenewoud, Rob Boer, MJM Broeders, CA (Caroline) Baan, ALM Verbeek, Martin Ineveld, JHCL Hendriks, AE de Bruijn, Harry Koning, Paul Maas & R Holland (2000) - Landelijke evaluatie van bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Nederland - Instituut Maatschappelijke gezondheidszorg
 • Jacques Fracheboud, Rob Boer, Martin Ineveld, ALM Verbeek, JHCL Hendriks, MJM Broeders, PMM (Petra) Beemsterboer, JH Groenewoud, AE de Bruijn, Harry Koning & Paul Maas (1999) - Landelijke evaluatie van bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Nederland; het zevende evaluatie-rapport - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • EM Kuck, ANM de Jong, Martin Ineveld, J Oostinga & FFH Rutten (1997) - De toepassing van een geneesmiddelendistributie-robot in een algemeen ziekenhuis - Diakonessenhuis
 • AP Bandel, MA Grasveld-Van Berckel, Martin Ineveld, JCA Sol & NS (Niek) Klazinga (1997) - Een integraal beheerssysteem voor de kwaliteit en kosten van cataractoperaties in dagbehandeling - Oogziekenhuis
 • Jacques Fracheboud, Rob Boer, Martin Ineveld, PMM (Petra) Beemsterboer, ALM Verbeek, JHCL Hendriks, MJM Broeders, AE de Bruyn, Harry Koning & Paul Maas (1997) - Landelijke evaluatie van bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Nederland
 • Jacques Fracheboud, PMM (Petra) Beemsterboer, Rob Boer, Martin Ineveld, HJA Collette, ALM Verbeek, JHCL Hendriks, AE de Bruyn, Harry Koning & Paul Maas (1996) - Landelijke evaluatie van bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Nederland; Het vijfde evaluatie rapport - Erasmus Universiteit-iMGZ
 • P Osterthun, CCMC Wiggers, T van der Woude, Martin Ineveld, J Hielkema & FT Charro (1996) - Evaluatie Planningsbesluit Dialyse - NZI

Level
pre-master
Year Level
pre-master

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen