Cursus Zorgstelsel & Zorgverzekering

Cursus Zorgstelsel & Zorgverzekering najaar 2017

Wegens groot succes zijn er alweer nieuwe cursusdata gepland voor de cursus Zorgstelsel & Zorgverzekering. De cursus wordt in het najaar van 2017 (vrijdag 17 november en vrijdag 1 december) voor de elfde keer georganiseerd. Geïnteresseerd in deelname? U kunt zich via de button onderaan deze pagina direct aanmelden.

Gerenommeerde docenten van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) behandelen actuele ontwikkelingen in het Nederlandse zorgstelsel in de cursus Zorgstelsel & Zorgverzekering. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om de gehele cursus van vier verdiepingscolleges of slechts één of enkele colleges te volgen. Na afloop krijgt u een certificaat als bewijs van deelname.

Inhoud

In de Nederlandse gezondheidszorg is een belangrijke rol weggelegd voor gereguleerde concurrentie tussen zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders. Hoewel de invoering van de uniforme basisverzekering in 2006 een belangrijke mijlpaal vormt, is de herziening van het zorgstelsel nog zeker niet voltooid. Integendeel, er is sprake van een onvoltooide agenda en de komende jaren zal de zorgsector dan ook nog volop in ontwikkeling blijven. De belangrijkste actuele beleidsthema’s komen in deze cursus uitgebreid aan bod.

Doelgroep

De cursus Zorgstelsel & Zorgverzekering is bedoeld voor bestuurders, managers, (senior) beleidsmedewerkers en adviseurs werkzaam in de Nederlandse gezondheidszorg of bij de overheid. Het doel is om hen zodanig te informeren en bij te scholen dat zij in de dagelijkse praktijk beter in staat zijn om de complexiteit van het zorgstelsel te doorgronden en hierdoor gemakkelijk dwarsverbanden en relaties kunnen leggen tussen de diverse aspecten van het stelsel.

Overzicht

De volledige cursus Zorgstelsel & Zorgverzekering bestaat uit vier verdiepingscolleges verdeeld over twee vrijdagen. De verdiepingscolleges zijn kleinschalig (maximaal 25 deelnemers per bijeenkomst) en bieden veel ruimte voor discussie.

 1. Gereguleerde concurrentie in de curatieve zorg
  Prof.dr. Wynand van de Ven
  Vrijdag 17 november 2017, 9.30-12.30
 2. Toekomst van de langdurige zorg
  Prof.dr. Erik Schut
  Vrijdag 17 november 2017, 13.30-16.30
 3. Naar nieuwe bekostigingsmethoden in de zorg
  Dr. Frank Eijkenaar
  Vrijdag 1 december 2017, 9.30-12.30
 4. Samenwerking, concentratie en fusies in een concurrerend zorgstelsel
  Dr. Marco Varkevisser
  Vrijdag 1 december 2017, 13.30-16.30


 Meer informatie over de cursus Zorgstelsel & Zorgverzekering: