Toelatingseisen pre-master Gezondheidswetenschappen

Voor de pre-master Gezondheidswetenschappen, BMG moet je voor aanvang van het programma voldoen aan de toelatingseisen.

Vooropleiding

In aanmerking voor toelating tot het pre-masterprogramma komen diegenen:

 • Die met goed gevolg een bacheloropleiding van minimaal 180 ECTS aan de universiteit hebben afgerond; of
 • Die met goed gevolg een bacheloropleiding in één van de kerngebieden gezondheid, economie, bedrijfskunde, management, rechtswetenschap, organisatiekunde en bestuurskunde van minimaal 240 ECTS aan een hbo-instelling hebben afgerond; en
 • Die het bewijs hebben geleverd van een voldoende beheersing van de Nederlandse taal, zoals bepaald in artikel 2.1.2; en
 • Die voldoen aan het vereiste ingangsniveau wiskunde, te weten Wiskunde op VWO niveau. Of een voldoende resultaat hebben behaald voor wiskunde of statistiek op hbo niveau, dit ter beoordeling van de Toelatingscommissie.

Benodigde bewijsstukken: kopie diploma('s) EN kopie cijferlijst(en).

Nederlandse vaardigheid

Je moet voldoende kennis van de Nederlandse taal hebben.

Benodigde bewijsstukken:

 • Kopie diploma van een Nederlandstalige opleiding aan een middelbare school of hoger onderwijsinstelling OF
 • Een diploma dat daaraan minstens gelijkwaardig is en waarvoor het vak Nederlands deel heeft uitgemaakt van het examen ter verkrijging van dit diploma OF
 • Een certificaat of getuigschrift als bewijs dat de toets 'Nederlands als tweede taal, examenprogramma II' (NT2-programma II) met goed gevolg is afgelegd.

Wiskunde

Je bent toelaatbaar tot de pre-master als je wiskunde op vwo-niveau beheerst, zowel Wiskunde A, als Wiskunde B, Wiskunde C en Wiskunde D wordt geaccepteerd, of equivalent methoden en technieken uit je vooropleiding, ter beoordeling aan de toelatingscommissie.

Met onderstaande opleidingen voldoe je aan de wiskunde-eis:

 • Vwo met wiskunde als eindexamenvak
 • Hbo Management, Economie en Recht (MER)
 • Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO)
 • Hoger Laboratorium Onderwijs (HLO)
 • Hbo Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken
 • Kopcursus Klinische Epidemiologie
 • Post-hbo Research Verpleegkundige
 • Hbo Commerciële Economie aan Hogeschool Inholland
 • Hbo Gezondheidszorgtechnologie

Benodigde bewijsstukken: kopie diploma('s) EN kopie cijferlijst(en).

Deficiëntie wiskunde

Als je (nog) niet voldoet aan de toelatingseis wiskunde, dan is er sprake van een zogenaamde deficiëntie (letterlijk: tekortkoming) in jouw kennis.

Er zijn verschillende manieren om jouw wiskundedeficiëntie weg te werken:

 • Deficiëntietoets wiskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
  Je kunt een deficiëntietoets wiskunde maken bij het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC). Als je een voldoende haalt voor deze toets, krijg je een getuigschrift waarmee je kunt aantonen dat jouw wiskundekennis op het vereiste niveau is.
  N.B. De deficiëntietoets aan de EUR omvat geen cursus wiskunde. Je moet je dus zelfstandig of op een andere manier voorbereiden op de toets.
  » Klik voor meer informatie op de website van het Erasmus Studenten Service Centrum.
 • De Centrale Commissies Voortentamen (CCVX)
  De Centrale Commissie biedt het Voortentamen Wiskunde aan. Als je het tentamen met een voldoende behaalt, krijg je een testimonium waarmee je aantoont dat jouw wiskundekennis op voldoende niveau is.
  N.B. Het Voortentamen Wiskunde omvat geen cursus wiskunde. Je moet je dus zelfstandig of op een andere manier voorbereiden op het tentamen.
  » Kijk voor meer informatie op de website van De Centrale Commissies Voortentamen.
 • Boswell-Bèta
  Boswell-Bèta (voorheen James Boswell Instituut) biedt verschillende mogelijkheden aan om je wiskundekennis op te halen.
  » Kijk voor meer informatie op de website van het Boswell-Bèta.