Symposium "Pakketbeheer, in de praktijk gaat het anders...",

Voorafgaand aan de oratie zal er een symposium plaatsvinden met als titel: “Pakketbeheer, in de praktijk gaat het anders..."

Beslissingen over het basispakket zijn in Nederland gebaseerd op erkende criteria: noodzakelijkheid, effectiviteit, kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid. Nieuwe en oude technologie wordt de maat genomen volgens deze criteria. Na deze technische beoordeling volgt een maatschappelijke afweging in de Advies Commissie Pakket (ACP) van Zorginstituut Nederland, waarna een advies volgt van het Zorginstituut en een besluit door de minister van VWS.

In de praktijk is pakketbeheer ingewikkelder. Het ‘lineair’ ontworpen proces wordt van alle kanten uitgedaagd: door ontwikkelingen in de techniek (‘disruptive technologies’), door het ontbreken van wetenschappelijke onderbouwing (nog niet beschikbaar, of geen antwoord op de relevante vraag), door verschuivende opvattingen in de maatschappij over wat noodzakelijk verzekerd moet worden en door de eisen die worden gesteld aan de het pakketbeer als beleidsproces, zoals betrokkenheid van belanghebbenden transparantie.

In dit symposium komen deze uitdagingen aan de orde vanuit verschillende perspectieven: de ACP, de politiek, de wetenschap, de internationale context en de pakketbeheerder zelf: het Zorginstituut.

Opening Symposium door Werner Brouwer

Werner Opening

Perspectief van het zorginstituut: 
Ir. Arnold Moerkamp, bestuursvoorzitter van Zorginstituut Nederland
Gerechtvaardigd vertrouwen

Arnold Moerkamp

Het politieke perspectief
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Edith Schippers

Minister Schippers stringent pakketbeheer

Het perspectief van de ACP: 
Prof.dr. Inez de Beaufort, hoogleraar gezondheidsethiek aan de EUR en lid van de Advies Commissie Pakket van Zorginstituut Nederland
Zorgen voor zorgvuldigheid? Een paar overwegingen over de taak van de ACP

Inez de Beaufort

Het internationale perspectief: 
Dr. Meindert Boysen, Programme Director Technology Appraisals, National Institute for Health and Care Excellence (NICE), UK
Health Technology Assessment at NICE: balanceren tussen preferenties, praktijk en politiek

Werner aankondiging Meindert Boysen

Meindert Boysen

Het wetenschappelijk perspectief: 
Dr. Marc Koopmanschap, Universitair hoofddocent Gezondheidseconomie, Erasmus School of Health Policy & Management, Erasmus Universiteit Rotterdam

Dr. Matthijs Versteegh, Assistent Director institute for Medical Technology Assessment (iMTA)
De HTA-dialogen

Werner aankondiging Marc Koopmanschap en Matthijs Versteegh

Marc Koopmanschap en Matthijs Versteegh

Afsluiting Symposium door Werner Brouwer

Werner afsluiting