Stage aanbieden

Wat kunnen studenten ESHPM voor uw instelling betekenen?

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit
Rotterdam leidt studenten op voor beleids-, management-, advies- en
onderzoeksfuncties in de gezondheidszorg. De studenten beschikken over kennis over de
zorgsector en zijn in staat om vraagstukken in deze sector vanuit economische,
organisatiekundige, juridische, beleidsmatige en sociaal-medische invalshoeken te
benaderen.

Vanuit instellingen krijgt ESHPM regelmatig de vraag of het mogelijk is om studenten in
te zetten voor een onderzoek in een instelling of om studenten te laten meehelpen bij
werkzaamheden. Omgekeerd is ESHPM regelmatig op zoek naar instellingen waar
studenten stage kunnen lopen of onderzoekswerkzaamheden kunnen verrichten. Tijdens
de opleiding zijn er verschillende momenten waarop studenten op zoek zijn naar stages en
onderzoeksopdrachten (zie onderstaande tabel). Bovendien biedt de master
Zorgmanagement een duaal traject aan om studenten reeds tijdens hun studietijd
relevante werkervaring binnen de gezondheidszorg te laten opdoen.

Type activiteit

Onderwijsonderdeel

Studenten

Stage

'Werken in de Zorg'

derdejaars bachelor studenten

Afstudeerscripties

Scriptie master Zorgmanagement

Scriptie master Health Economics, Policy & Law

masterstudenten

masterstudenten

StageDuale traject master Zorgmanagement masterstudenten

Meer informatie

Als u interesse heeft in het aanbieden van een stageplaats of het begeleiden van een student tijdens het afstudeerproject, dan nodigen wij u van harte uit om contact met ESHPM op te nemen. U kunt dit doen via de contactgegevens van de stagecoördinatoren die vermeld staan bij de diverse stages zoals hierboven in het overzicht genoemd.