Voorbereidingsprogramma

Voor mensen die niet voldoen aan de toelatingscriteria voor rechtstreekse toelating tot de master en niet-juristen biedt het voorbereidingsprogramma de mogelijkheid uw kennis van het recht en uw vaardigheden te vergroten. Het voorbereidingsprogramma is een op maat gesneden programma met een interactief onderwijsmodel en online componenten. Als u het voorbereidingsprogramma succesvol afrondt, heeft u toegang tot de parttime master Commercieel Privaatrecht.

Vakinformatie

  • Het vak Academische Vaardigheden loopt als leerlijn door het voorbereidingsprogramma heen. Na het volgen van de vakken Verbintenissenrecht en Goederen- en Insolventierecht schrijft u een (eind) werkstuk. Met dit werkstuk laat u zien dat u juridische kennis en vaardigheden kunt toepassen met het doen van een bescheiden onderzoek resulterend in een goed beredeneerd antwoord op een rechtswetenschappelijke vraag.

  • Verbintenissen komen voort uit contract of uit de wet. Het verbintenissenrecht omvat aldus het contractenrecht (ruimer: het rechtshandelingenrecht) en het onrechtmatige-daadsrecht. Die onderdelen, en hun onderlinge raakvlakken, staan in dit vak centraal. Omdat het verbintenissenrecht deels bestaat uit rechtsregels met een ‘Europese’ achtergrond, zal tevens aandacht worden besteed aan de inpassing van dergelijke regels in het nationale recht.

  • Als tweede pijler van het vermogensrecht vormt het vak goederen- en insolventierecht een logisch vervolg op het vak verbintenissenrecht, dat de eerst pijler van het vermogensrecht vormt. Terwijl bij dit laatste vak de privaatrechtelijke verhouding tussen personen centraal staat, staat bij goederen- en insolventierecht de privaatrechtelijke verhouding tussen een persoon en een goed centraal.