Inschrijven voor Post-master Ethiek, Recht en Zorg

Voldoet u aan alle toelatingseisen die voor parttime master Ethiek, Recht en Zorg gelden, of voor het voorbereidingsprogramma, dan kan je je aanmelden door middel van onze inschrijfformulieren. Op basis van het ingestuurde formulier vindt een ontvankelijkheidstoets plaats. Indien u aan de toelatingscriteria voldoet, ontvangt u een uitnodiging van de programmamanager.

  • Gebruik dit online inschrijfformulier om u in te schrijven voor de parttime Ethiek, Recht en Zorg met- of zonder voorbereidingsprogramma. U stuurt het aanmeldformulier ingevuld op inclusief de gevraagde bijlagen naar executivemasters@law.eur.nl.

   Indien u aan de toelatingscriteria voldoet, ontvangt u een uitnodiging van de programmamanager voor het intakegesprek.

  • Na ontvangst van het CV en de schriftelijke motivatie wordt de kandidaat-deelnemer, met een voor de opleiding passend profiel, uitgenodigd voor een intakegesprek. Daarin wordt stilgestaan bij uw werkervaring en de reeds opgedane voor de master relevante vaardigheden. Voor het gesprek vragen wij u een kopie van het hbo- of wo- diploma en de bijbehorende cijferlijsten mee te nemen. Ook ontvangen wij graag twee pasfoto’s en een kopie van het paspoort of identiteitskaart.

  • De entreetoets bestaat uit twee onderdelen. De kennistoets bevat 30 meerkeuzevragen. De boeken ter voorbereiding hiervoor zijn 'Leerboek Gezondheidsrecht' (4e druk) van Prof. Mr. Dr. Engberts, en 'Inleiding in het Nederlandse Recht' (19e druk) van Piet Verheugt. Het tweede onderdeel is een schrijftoets en bevat een vonnis met een aantal open vragen. De focus ligt bij dit onderdeel op analytisch denken, taal en schrijfvaardigheden.

  • Na het succesvol doorlopen van de selectieprocedure ontvangt u de studieovereenkomst. U wordt verzocht de overeenkomst in te vullen, te ondertekenen en te retourneren per email.

  • De inschrijving en toelating is bevestigd na betaling van het inschrijfgeld van € 1.000,-. Dit bedrag brengen wij later in mindering op het de totale kosten van de opleiding. Bij annulering van de inschrijving krijgt de deelnemer geen restitutie van het betaalde inschrijfgeld.

   Kosten masterprogramma
   De kosten voor de parttime master Ethiek, Recht en Zorg bedragen in totaal € 23.800,-. Dit bedrag is inclusief inschrijfgeld, de examens, alle verplichte literatuur, lunch op college-dagen, overig opleidingsmateriaal, parkeergelegenheid en de overige faciliteiten van de Erasmus Universiteit. De betalingstermijnen worden in de overeenkomst vastgelegd en kunnen met de deelnemer individueel worden afgesproken.

   Kosten voorbereidingsprogramma
   De kosten voor het voorbereidingsprogramma bedraagt in totaal € 4.500,-. Dit bedrag is inclusief € 1.000,- inschrijfgeld, de examens, alle verplichte literatuur, lunch op de college-avonden, overig opleidingsmateriaal en de faciliteiten van de Erasmus Universiteit. Dit bedrag dient vóór aanvang van het voorbereidingsprogramma te zijn voldaan. Bij annulering van de inschrijving ontvangt u geen restitutie van het betaalde inschrijfgeld. Het is mogelijk om de vergoeding in één of twee termijnen te betalen.

  • Na het volgen van deze stappen bent u klaar voor de start van de parttime master Ethiek, Recht en Zorg of het voorbereidingsprogramma.

Vragen?

Vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u stellen aan de onderwijs coördinator Emma Kunneman van ESL Executive Education op executivemasters@law.eur.nl.