Opleiding

Deze master is een op maat gesneden programma met een interactief onderwijsmodel en online componenten met colleges op vrijdag. De master is bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg, verzekeringsbranche en onderwijs of zelfstandigen met minimaal 3 jaar relevante werkervaring en een geschikte vooropleiding. Aan de parttime master gaat een voorbereidingsprogramma vooraf.

Opbouw van de studie

De volgende onderwerpen worden gedurende het masterprogramma behandeld:

  • Beginselen van gezondheidsethiek en Zorgstelsel: inrichting, zorginkoop en -financiering, planning en mededinging, taken en bevoegdheden van toezichthouders als de Autoriteit, Consument & Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);
  • Zorgverleningsrecht: patiëntenrechten algemeen, rechten van bijzondere patiëntengroepen (psychiatrische patiënten, gedetineerden, etc.), medisch beroepsgeheim, kwaliteit en veiligheid van zorg, medische aansprakelijkheid, klacht- en tuchtrecht in de zorg, taken en bevoegdheden van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ);
  • Zorgverzekeringsrecht: basisverzekering, aanvullende ziektekostenverzekering, taken en bevoegdheden van het Zorginstituut Nederland (ZiN);
  • Bestuur en toezicht van zorginstellingen, cliëntenparticipatie, arbeidsverhoudingen en alternative dispute resolution in de zorg;
  • Geneesmiddelenrecht, recht betrekking tot vaccins en medische hulpmiddelen

 

Bijzonderheden

  • Deze master wordt alleen in deeltijd aangeboden;
  • Instroom kan alleen plaatsvinden per de ingangsdatum van het nieuwe collegejaar;
  • Voor het gehele onderwijsprogramma geldt een aanwezigheidsplicht;
  • Vanwege de samenstelling en de inhoud van het masterprogramma worden geen vrijstellingen verleend
  • Een voorbereidingsprogramma is benodigd indien iemand niet aan de toelatingseisen voldoet. Het afnemen van een intakegesprek en een toelatingstoets is