Toelatingseisen voor Post-master Ethiek, Recht en Zorg

Alle kandidaten dienen te beschikken over minimaal drie jaar (gelet op het onderwerp van de master) relevante werkervaring om deel te nemen aan de selectieprocedure

Voor toelating tot de master zonder een voorbereidingsprogramma dient je:

  • maximaal vijf jaar voor de start van de opleiding een diploma (afgeronde geaccrediteerde opleiding) op het gebied van rechtsgeleerdheid heeft behaald op wo-bachelor of wo-master niveau; of
  • maximaal vijf jaar voor de start van de opleiding een schakelprogramma/premaster op minimaal wo-bachelor niveau heeft afgerond waarvan verbintenissenrecht, goederen- en insolventierecht en academische vaardigheden aantoonbaar deel uitmaakten.

Verder kunnen kandidaten worden toegelaten tot het masterprogramma na het succesvol afronden van een [voorbereidingsprogramma]. Voor toelating tot het voorbereidingsprogramma geldt dat je:

  • een wo-bachelor of wo-master hebt afgerond op het gebied van rechtsgeleerdheid (meer dan vijf jaar geleden voor de start van de opleiding) of in een andere wetenschappelijke discipline, of een opleiding op minimaal hbo-niveau met succes hebt afgerond, waarna de toelaatbaarheid tot de parttime master Ethiek, Recht en Zorg definitief zal worden na het succesvol afronden van het voorbereidingsprogramma van de parttime master Ethiek, Recht e.

Je werkervaring dient aangetoond te worden op basis van:

  • inhoudelijke oriëntatie: je hebt in je huidige functie kennis opgedaan op het gebied van de thema’s die in de opleiding worden gedoceerd. Je toont dat aan door een recent CV en een toelichting op de door jou verrichte juridische werkzaamheden;
  • complexiteit en niveau: je voert in de functie de werkzaamheden uit op een niveau dat analyse en synthese verlangt.
  • zelfstandigheid: je functioneert op een niveau waarop een beroep wordt gedaan op zelfstandige oordeelvorming.