Toelating

Ethiek, Recht en Zorg

Gelet op het onderwerp van de master dienen alle kandidaten te beschikken over minimaal drie jaar relevante werkervaring om deel te nemen aan de selectieprocedure.

Uw werkervaring dient aangetoond te worden op basis van:

 • inhoudelijke oriëntatie: je hebt in je huidige functie kennis opgedaan op het gebied van de thema’s die in de opleiding worden gedoceerd. U toont dat aan door een recent CV en een toelichting op de door u verrichte juridische werkzaamheden;
 • complexiteit en niveau: u voert in de functie de werkzaamheden uit op een niveau dat analyse en synthese verlangt.
 • zelfstandigheid: u functioneert op een niveau waarop een beroep wordt gedaan op zelfstandige oordeelvorming.

Voor toelating tot de master zonder voorbereidingsprogramma dient u daarnaast:

 1. maximaal vijf jaar voor de start van de studie een getuigschrift (afgeronde geaccrediteerde opleiding) op het gebied van rechtsgeleerdheid te hebben behaald op wo-bachelor of wo-master niveau; of
 2. minder dan vijf jaar voor de start van de opleiding een schakelprogramma/premaster op minimaal WO-bachelor niveau heeft afgerond waar verbintenissenrecht, bestuursrecht, ondernemingsrecht en academische vaardigheden aantoonbaar deel van uitmaakten

Verder kunnen kandidaten worden toegelaten tot het masterprogramma na het succesvol afronden van een voorbereidingsprogramma. Voor toelating tot het voorbereidingsprogramma geldt dat u naast het vereiste van minimaal drie jaar relevante werkervaring op het gebied van gezondheidsrecht (zie hierboven):

 • een wo-bachelor of wo-master hebt afgerond op het gebied van rechtsgeleerdheid en in het bezit bent van een getuigschrift (meer dan vijf jaar geleden voor de start van de opleiding) of in een andere wetenschappelijke discipline, of een opleiding op minimaal hbo-niveau met succes hebt afgerond en in het bezit bent van een getuigschrift, waarna de toelaatbaarheid tot de parttime master Ethiek, Recht & Zorg definitief zal worden na het succesvol afronden van het voorbereidingsprogramma van de parttime master Ethiek, Recht & Zorg.

Selectieprocedure

Toelating tot de parttime master Ethiek, Recht & Zorg respectievelijk het voorprogramma van de parttime master Ethiek, Recht & Zorg vindt plaats door middel van een selectieprocedure. Selectie vindt plaats aan de hand van de volgende selectiecriteria:

 • het beheersen van basiskennis van het Nederlandse gezondheidsrecht; en
 • het kunnen begrijpen, analyseren en kritisch beoordelen van een juridische tekst; en
 • het kunnen geven van (juridisch) gefundeerde antwoorden op vragen in de vorm van een mondeling en schriftelijk betoog; en
 • motivatie voor de opleiding; en
 • blijk geven van het beschikken over of vrij kunnen maken van voldoende tijd (20-25 uur per week) om het programma van de parttime master Ethiek, Recht & Zorg c.q. het voorbereidingsprogramma van de parttime master Ethiek, Recht & Zorg nominaal te doorlopen.

Uw werkervaring dient aangetoond te worden op basis van:

 • inhoudelijke oriëntatie: u heeft in uw huidige functie kennis opgedaan op het gebied van de thema’s die in de opleiding worden gedoceerd. U toont dat aan door een recent CV en een toelichting op de door u verrichte juridische werkzaamheden;
 • complexiteit en niveau: u voert in de functie de werkzaamheden uit op een niveau dat analyse en synthese verlangt.
 • zelfstandigheid: u functioneert op een niveau waarop een beroep wordt gedaan op zelfstandige oordeelvorming.

De juiste studie gevonden?

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen