Voorbereidingsprogramma

Ethiek, Recht en Zorg

Voor niet-juristen biedt het voorbereidingsprogramma de mogelijkheid uw kennis van het recht en uw vaardigheden te vergroten. Het voorbereidingsprogramma is een op maat gesneden programma met een interactief onderwijsmodel en online componenten. Als u het voorbereidingsprogramma succesvol afrondt, heeft u toegang tot de parttime master Ethiek, Recht en Zorg.

Vakinformatie

Verbintenissen komen voort uit contract of uit de wet. Het verbintenissenrecht omvat aldus het contractenrecht (ruimer: het rechtshandelingenrecht) en het onrechtmatige-daadsrecht. Die onderdelen, en hun onderlinge raakvlakken, staan in dit vak centraal. Omdat het verbintenissenrecht deels bestaat uit rechtsregels met een ‘Europese’ achtergrond, zal tevens aandacht worden besteed aan de inpassing van dergelijke regels in het nationale recht.

In de zorg zijn tal van instanties actief. Men denke aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Neder­landse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland. Zij nemen besluiten, zien toe op de naleving van de regels in de zorg en handhaven deze. Instanties als deze zijn onderworpen aan het bestuursrecht. Tegen de besluiten die zij nemen staat rechtsbescherming open. Wat partijen tegen die besluiten kunnen onder­nemen, is voorwerp van bestuursprocesrecht.

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn ondernemingen met een complexe interne structuur. Op deze structuur is het rechtspersonenrecht van toepassing. Jegens elkaar hebben ook deze ondernemingen de spelregels van de markt in acht te nemen. Er moet eerlijke concurrentie zijn. Op de naleving van deze regels ziet de Autoriteit Consument en Markt toe. Dit vak bestaat uit rechtspersonenrecht en mededingingsrecht.

Het vak Academische Vaardigheden loopt als leerlijn door het voorbereidingsprogramma heen. Na het volgen van de vakken Verbintenissenrecht en Bestuurs- en Ondernemingsrecht schrijft u een (eind) werkstuk. Met dit werkstuk laat je zien dat je juridische kennis en vaardigheden kunt toepassen met het doen van een bescheiden onderzoek resulterend in een goed beredeneerd antwoord op een rechtswetenschappelijke vraag.

De juiste studie gevonden?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen