Waarom deze studie

Ethiek, Recht en Zorg

In de parttime master Ethiek, Recht & Zorg staat het gezondheidsrecht centraal: de rechtsbeginselen en -regels die betrekking hebben op verlening, financiering en verzekering van zorg. Het gezondheidsrecht is een functioneel rechtsgebied bij uitstek, een horizontaal specialisme, dat door de verschillende hoofdgebieden van het recht (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht) heen snijdt. Het gezondheidsrecht is veelzijdig en dynamisch, en het belichaamt de morele keuzes die men in de zorg gemaakt heeft. En maakt. In de zorg doen zich dag in dag uit nieuwe morele dilemma’s voor, waarop het gezondheidsrecht niet onmiddellijk antwoorden heeft. Gezondheidsethiek, als de normatieve ruggengraat van het gezondheidsrecht, maakt daarom deel uit van het curriculum.

Wat gaat het programma mij bieden?

Na het volgen van de parttime master Ethiek, Recht en Zorg heeft u:

  1. de LL.M titel verworven;
  2. de vaardigheid om zelfstandig het gezondheidsrecht, de systematiek en de methodologische aspecten ervan beschrijven, analyseren en beoordelen;
  3. de vaardigheid om zelfstandig voor de beroepspraktijk relevante juridische vraagstukken op het terrein van de zorg te analyseren, kritisch te beoordelen en op te lossen;
  4. de vaardigheid om zelfstandig een verantwoord rechtswetenschappelijk onderzoek en juridische adviezen op het terrein van de zorg zowel schriftelijk als mondeling te presenteren aan een als dan niet juridisch onderlegd publiek.

De juiste studie gevonden?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen