Addenda en corrigenda

Algemeen

VII r. 6 van boven: eigenstandige, lees: eigenstandig
p. 4, r. 4 van onderen: 2012, lees: 1 december 2011
p. 11, r. 3 van boven: eigenstandige, lees: eigenstandig
p. 28, r. 3 van onderen: en y: lees: en accountancy
p. 35, r. 3 van onderen: 1997, lees: 1977
p. 55, r. 9 van boven: bezuinigen: bezuinigingen
p. 119, r. 3-4 van onderen: Hogere Economische School, lees: Nederlandse Handelsho(o)geschool
p. 120, r. 5 en r. 10 van boven: Bijzonder Hoogleraar, lees: Buitengewoon Hoogleraar
p. 121, r. 9 van boven: Nederlandsrecht, lees: Nederlands recht
p. 121, r. 18 en r. 22 van boven, beklede, lees: bekleedde
p. 123, r. 5 van boven: correctie mechanisme, lees: correctiemechanisme
p. 123, r. 8 van boven: als volgt. lees: als volgt:
p. 126 r. 6 van boven: schend, lees: schendt
p. 128, r. 8 van boven: bestede, lees: besteedde
p. 128, r. 15 van onderen: word, lees: wordt
p. 134, r. 9 van onderen: honderd jarige, lees: honderdjarige
p. 135, r. 4 van onderen: vertrouwt, lees: vertrouwd
p. 137, r. 9 van onderen: privaatrecht juristen, lees: privaatrechtjuristen
p. 140: r. 4 van onderen: vermeldt, lees: vermeld
p. 140, noot 31 r. 1: Tun, lees: Tunc
p. 142 r. 15 van onderen etc.: etc. schrappen
p. 196, r. 14 van boven: center of excellence’: lees: “center of excellence”
p. 222, noot 25: supra no. 18, lees: supra, noot 20.
p. 257, r. 18 van boven: KNAW, lees: NWO
p. 259 r. 7 van boven: Van Haersholte: lees: Van Haersolte 

Hooglerarenlijst

Toevoegen: p. 262 Prof. Mr. W.J. Slagter had tevens de leeropdracht ondernemingsrecht en gaf jarenlang colleges in dat vak.

Correcties:  
p. 262  
Prof. Dr. C.J. van der Weijden01-09-’63–01-09-’66Staathuishoudkunde Gewoon lector
 01-09-’66–01-02-’73 Staathuishoudkunde Gewoon HGL
p. 265  
Prof. Mr. W.G. Verkruisen01-01-’74–01-09-’84   Staats- en bestuursrecht Gewoon HGL
 01-09-’84–01-01-’91  Staats- en bestuursrecht Buitengewoon HGL            
p. 267  
Prof. Mr. R. van DeldenOp 11-1-’86 tot gewoon HGL benoemdAanstelling als buitengewoon HGL op die datum vervallen
p. 270  
Prof. Mr. E. HeyInternationaal PublieksrechtLees: Internationaal Publiekrecht
Prof. Mr. J.J.M. Jansen01-05-’03Lees: 01-06-’03
Prof. Mr. M.H. van der Woude30-09-’10Lees: heden
Prof. Mr. A.M.P. Gaakeer30-04-’13Lees: heden

Promotieregister

Toevoegen:

p. 277 Hendrik Onno Kerkmeester, 23-11-89 Recht en Speltheorie – een model voor het ontstaan van staten en recht, Lelystad 1989, promotor: R.V. De Mulder.
p. 277 Hendric-Jan Michiel van Dapperen, De vrederechter in Nederland 1811–1838, Rotterdam 28-3-1991, promotor: C. M.G. ten Raa.
p. 280 WJ. Oostwouder: Prof. Honée was alleen formeel promotor; materiële promotor was Prof. Mr. W.J. Slagter.

Trefwoordenregister   

Correcties:

Romeins recht 194, lees: 187, 194, 196

Namenregister

Pagina’s toevoegen:   
Arcuri, A.S.180

Bilgel, F.  

181
Svatikova, K. 181
De Carvalho Amaral Garcia, S. I.181
Weber, F.  181, 295
  
Toevoegen als naam: 
Beckman, H.28,29,92,93, 259, 266, 287, 291
d’Hane, J.W. 188
van Herwaarden, J. 188, 189
Roos, L.J.F.M.M.259
Weber, Max  200–204, 223


Correcties:

p. 307: Roos, M.L.M. V-VI 259, 261, 275 lees:V-VI, 260, 261, 275