TalentFund

Support the new generation

Sinds de oprichting van het TalentFund in 2013 bellen jaarlijks dertig studenten met 1.000 alumni. Alumni stellen fondsen beschikbaar. Studenten kunnen daardoor onder andere aanspraak maken op een studiebeurs om op exchange te gaan. Studenten van toen steunen studenten van nu. Daar zijn we groos op!

Lopende projecten

 • Externe financiering van internationale arbitrage

  It is time to recognise the system's failure and define the role of third-party funders in international arbitration.’

  Nodig: € 10.000

  Foto van Yihua Chen

Financiering door derden in internationale arbitrageprocedures maakt de toegang tot de rechter voor internationale bedrijven makkelijker, maar vormt tegelijkertijd een ernstige bedreiging voor het principe van een eerlijk proces van arbitrage.

Promovendus Yihua Chen onderzoekt hoe huidige regelgevingsregimes de invloed van financiering door derden op de internationale arbitragewetgeving proberen te reguleren. Dit doet hij aan de hand van rechtsvergelijkend onderzoek naar de regelgevende regimes betreffende externe financiering binnen internationale arbitrage van Engeland en Wales, Australië, Engeland en Wales, Hong Kong en Singapore. Naast dit rechtsvergelijkend onderzoek zal Yihua deelnemen aan het ‘2019 Arbitration Academy Program’ in Parijs.

Yihua Chen: “De verbetering van het regelgevingskader voor financiering door derden zal niet alleen bijdragen aan het internationale systeem voor geschillenbeslechting, maar zal ook het concurrentievermogen van nationale arbitragecentra versterken.”

Yihua wordt begeleid door prof. Gerard Meijer en prof. Filip De Ly.

 • Studiebeurs non-EU-student

  ‘I now feel more empowered to play my part in the continued development of my country’

  Nodig: € 40.000

  Foto van Roxanne van Rooyen

Studeren in Nederland: voor u was het wellicht vanzelfsprekend, maar voor studenten uit ontwikkelingslanden is het vrijwel onmogelijk. Het collegegeld en leefkosten bedragen namelijk € 20.000 per studiejaar. Het TalentFund geeft studenten als Roxanne de kans een master te volgen aan Erasmus School of Law. Uw support betekent voor hen een geweldige ervaring en veel kennis.

Roxanne van Rooyen (Zuid-Afrika): "I am so grateful to Erasmus School of Law’s alumni for giving me the wonderful opportunity to study the LL.M. in Commercial and Company Law in Rotterdam. Thanks to the TalentFund scholarship, I could now afford the programme. No university in my country offers this LL.M. in its top quality as your faculty does; I am so excited at everything Erasmus School of Law and its community has to offer. I would like to thank the alumni that make me feel more empowered to play my part in the continued development of my country."

 • MyFuture: Working on… a dream

  ‘Een programma om al het mogelijke uit je studietijd te halen’

  Nodig: € 40.000

  Foto van David Albert Mouris

Het MyFuture programma helpt studenten hun toekomst vorm te geven en in eigen hand te nemen door hen aan de hand van vier pijlers bruikbare tools te leren, zelfbewustzijn te creëren, doelen te laten stellen en te inspireren. Het MyFuture programma is een goede manier om naast het reguliere onderwijs de kansen op studie- en werksucces te vergroten.

Het programma is uniek en het biedt studenten van Erasmus School of Law de kans om alles uit hun studietijd te halen.

David Albert Mouris: "Het MyFuture-programma heeft mij erg veel geholpen in mijn persoonlijke ontwikkeling. Het opdoen van kennis buiten de traditionele schoolbanken vind ik van groot belang. Het programma heeft mij ook veel nieuwe perspectieven geboden op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Door het MyFuture programma ben ik nu meer bewust bezig met mijn toekomstige keuzes omtrent mijn studie- en nevenactiviteiten."

 • Exchange

  ‘Het opdoen van internationale ervaring is onmisbaar voor je persoonlijke en academische ontwikkeling’

  Nodig: € 20.000

  Foto van Cheyenne Kooijman

De samenleving wordt steeds internationaler en daarmee ook de universiteit. Studenten hebben de mogelijkheid om een beurs, gefinancierd door het TalentFund en alumni, aan te vragen om een periode in het buitenland te studeren, een zowel academisch als persoonlijk verrijkende ervaring.

Erasmus School of Law werkt samen met meer dan 80 universiteiten binnen en buiten Europa. Met uw steun bereiden wij samen onze studenten optimaal voor op een succesvolle carrière in de beroepspraktijk of een inspirerend vervolg in de wetenschap.

Cheyenne Kooijman: "Gedurende mijn exchange in Sydney, Australië heb ik mijzelf op zowel persoonlijk, cultureel als academisch vlak verder kunnen ontplooien. De geweldige ervaringen tijdens mijn uitwisseling zullen mij voor altijd bijblijven en ik ben zeer dankbaar voor de mogelijkheid om aan zo’n geweldige universiteit als University of New South Wales te studeren. Naar mijn mening is het opdoen van internationale ervaring gedurende je studie onmisbaar en ik hoop dat uw bijdrage mijn medestudenten helpt om eenzelfde geweldige ervaring op te kunnen doen.''

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen