TalentFund

Current facets (Pre-Master)

Support the new generation

Sinds de oprichting van het TalentFund in 2013 bellen jaarlijks dertig studenten met 1.000 alumni. Alumni stellen fondsen beschikbaar. Studenten kunnen daardoor onder andere aanspraak maken op een studiebeurs om op exchange te gaan. Studenten van toen steunen studenten van nu. Daar zijn we groos op!

Studiebeurs non-EU-student

Een levensveranderende ervaring