Geslaagde projecten

Academisch jaar 2017 - 2018

€ 70.000,- gedoneerd

 • 1. Slim bundelen van vracht

  Dagelijks banen duizenden containers zich via onze snelwegen en rivieren een weg naar hun eindbestemming. Om deze rij- en vaartuigen te vullen werken vervoerders steeds meer samen, maar is onze wet- en regelgeving wel klaar voor deze 21e-eeuwse praktijk in de logistieke sector? Promovenda Marta Kolacz wil in haar onderzoek wettelijke oplossingen vinden voor de praktijk van vervoerders die samen duurzaam zoeken naar lagere kosten en nieuwe marktbestemmingen. Marta wordt begeleid door prof. Xandra Kramer, prof. Frank Smeele en dr. Wouter Verheyen.

  Foto van Marta Kolacz

Marta Kolacz: "Nowadays theoretical and empirical research have to be combined in order to better address the needs of trade practices. The financial support obtained from the TalentFund will facilitate the empirical research that is part of my thesis on cargo bundling. For this purpose surveys and interviews will be conducted with German and Polish small and medium enterprises engaged in the cooperation for cargo bundling."

 • 2. Studiebeurs non-EU-student

  Studeren in Nederland: voor u was het wellicht vanzelfsprekend, maar voor studenten uit ontwikkelingslanden is het vrijwel onmogelijk. Want collegegeld en leefkosten bedragen € 20.000 per studiejaar. Het TalentFund geeft studenten als Roxanne de kans een master te volgen aan Erasmus School of Law. Uw support betekent voor hen een geweldige ervaring en veel kennis.

  Foto van Roxanne van Rooyen

Roxanne van Rooyen (Zuid-Afrika): "It is a daunting prospect for many students from South Africa to become part of the network of public international law. The academic programmes in my country however are not as intensive or practical as those offered by your faculty. The Talentfund gives me the opportunity to pursue my dream of becoming an international lawyer by bringing me to the center of international law. I am extremely grateful to Erasmus School of Law’s alumni for providing me with the means to learn from experts who will empower me to lay the foundation for a successful career. I hope that I will be able to assist a student in the same way in the future."

 • 3. Jong Alumni Netwerk

  Een vliegende start brengt de wind in de zeilen! Jaarlijks laten zo’n 400 studenten de studiebanken definitief achter zich om hun professionele carrière te beginnen. Daarbij hebt u zelf wellicht al ervaren dat de gang naar de arbeidsmarkt voor een ieder kan verschillen. Het nieuw op te richten Jong Alumni Netwerk (JAN) vormt een platform om jong afgestudeerden met elkaar in contact te brengen en houden en onze alumni inspiratie te bieden tijdens de beginjaren van hun loopbaan.

  Foto van Jan Verhaart

Jan Verhaart: "Tijdens je studententijd heb je (bewust of onbewust) een behoorlijk netwerk opgebouwd. Maar nu ben je afgestudeerd. Een goed netwerk moet je onderhouden en dan het liefste vanaf het begin. Het Jong Alumni Netwerk van Erasmus School of Law helpt hierbij. Met behulp van het TalentFund kunnen jonge alumni elkaar blijven ontmoeten en hun netwerk onderhouden: van studentennetwerk naar professioneel netwerk."

 • 4. Exchange

  De samenleving wordt steeds internationaler en daarmee ook de universiteit. Via het TalentFund bieden we studenten de kans om een periode in het buitenland te studeren, een zowel academisch als persoonlijk verrijkende ervaring. Erasmus School of Law werkt samen met meer dan 80 universiteiten binnen en buiten Europa. Met uw steun bereiden wij samen onze studenten optimaal voor op een succesvolle carrière in de beroepspraktijk of een inspirerend vervolg in de wetenschap.

  Foto van Esmé Murray - List item

Esmé Murray: ''Tijdens mijn exchange in Canada heb ik mijzelf op zowel persoonlijk als academisch vlak verder kunnen ontplooien. Dankzij alle geweldige reiservaringen, nieuwe vrienden en uitdagende vakken ben ik een stapje dichterbij de ontdekking hoe ik mijn verdere studie en leven vorm wil geven. De prachtige herinneringen en opgedane kennis zullen mij voor altijd bij blijven. Mijn dankbaarheid voor deze prachtige ervaring valt haast niet te omschrijven, en ik hoop dat door uw bijdrage nog veel meer studenten deze onmisbare kans kunnen aangrijpen.''

Gedoneerd: € 101.000

1. Criminologisch veldonderzoek

Alumni maakten het voor Mieke mogelijk om met mensen te spreken die Nederland al hebben verlaten over de betekenis van ons vreemdelingenbeleid.

Er zijn zo’n 35 duizend onrechtmatig verblijvende vreemdelingen in Nederland. De overheid doet er veel aan om hen naar het land van herkomst te laten terugkeren. Maar wat is de invloed van dit beleid op deze vreemdelingen? Werkt deze aanpak wel in de praktijk? Criminologie-promovenda Mieke Kox volgt, interviewt en observeert vreemdelingen tijdens hun onrechtmatige verblijf, bij hun aanhouding, in vreemdelingenbewaring en bij en na vertrek.

Mieke Kox: "Mijn onderzoek richt zich op de vraag wat de invloed van het Nederlandse beleid is op de ideeën van vreemdelingen over hun toekomst. Het is ook belangrijk om met mensen te spreken die Nederland hebben verlaten. Met uw bijdrage kan ik hen in hun herkomstland interviewen. Dit draagt bij aan een effectiever en humaner vreemdelingenbeleid."

2. Studiebeurs non-EU-student

Alumni gaven Itete uit Rwanda de kans een master aan Erasmus School of Law te volgen. Studeren in ons land is een geweldige kans, maar voor studenten uit ontwikkelingslanden veelal te kostbaar. Collegegeld en leefkosten zijn tezamen 20.000 euro per studiejaar. Het Erasmus School of Law TalentFund wil ook komend academisch jaar studenten zoals Itete de kans geven een Engelstalige juridische master te volgen aan Erasmus School of Law.

Emmanuel Itete Mugagga (Rwanda): "I am so grateful to Erasmus School of Law’s alumni for giving me the wonderful opportunity to study the LL.M. in Commercial and Company Law in Rotterdam. Thanks to the TalentFund scholarship, I could now afford the programme. No university in my country offers this LL.M. in its top quality as your faculty does; I am so excited at everything Erasmus School of Law and its community has to offer. I would like to thank the alumni that make me feel more empowered to play my part in the continued development of my country."

3. MyFuture-programma

Alumni gaven Eline en andere studenten de kans aan hun persoonlijke groei te werken binnen het in 2016-2017 gestarte MyFuture-programma.

Een vliegende start brengt de wind in de zeilen! Jaarlijks ontvangen we 150 ambitieuze studenten tijdens het Pre Academic Programme. Zij werken aan (persoonlijk) leiderschap, goalsetting, het bereiken van succes en effectief studeren. Het programma heeft zijn succes bewezen. Daarom werken we aan een vervolg tijdens de studie met het programma MyFuture. Een succesvol voorbeeld is het Coachcafé, waar studenten met alumni in gesprek gaan over hun toekomstplannen. 

Eline van Hagen: "Naast het ontwikkelen van academische vaardigheden gedurende de studie, vind ik het belangrijk ook aan persoonlijke groei te werken. De workshops en trainingen die Erasmus School of Law mij aanbiedt, geven daarbij handvatten. Door deelname aan de workshops heb ik onder andere een beter inzicht gekregen in mijn toekomstperspectieven en heb ik de juiste balans weten te vinden tussen studeren en vrijetijdsbesteding."

4. Studeren in het buitenland

Dankzij uw steun krijgen ook komend jaar studenten van Erasmus School of Law een beurs om op exchange te gaan.

De samenleving wordt steeds internationaler en daarmee ook de universiteit. Via het TalentFund bieden we studenten de kans om een periode in het buitenland te studeren, een zowel academisch als persoonlijk verrijkende ervaring. Erasmus School of Law werkt samen met meer dan 80 universiteiten binnen en buiten Europa. Met uw steun bereiden wij samen onze studenten optimaal voor op een succesvolle carrière in de beroepspraktijk of een inspirerend vervolg in de wetenschap.

Bertjan Agteresch: "Mijn verblijf in Zuid-Afrika is een fantastische ervaring geweest op het gebied van cultuur, natuur en boven alles de studie. Het studeren in het buitenland heeft mij enorm geïnspireerd op academisch en persoonlijk vlak. Internationale ervaring opdoen tijdens de studie is onmisbaar. Ik hoop dat door uw bijdrage nog veel studenten naar het buitenland kunnen afreizen.''

Gedoneerd: € 53.000

1. Rechtsvergelijkend onderzoek

Alumni hebben het mogelijk gemaakt dat Evelien in het buitenland rechtsvergelijkend onderzoek naar letselschade gaat doen.

In Nederland duurt de afwikkeling van een letselschadeclaim vaak erg lang. Tot op heden zijn er zeer weinig rechtsvergelijkende studies verricht om de looptijd te verkorten. Terwijl bijvoorbeeld in Ierland sinds 2004 een systeem kent dat de looptijd van letselschadeclaims ingrijpend heeft verkort en de kosten heeft gedrukt.

Evelien Engelhard: "Met dit onderzoek wordt bekeken hoe andere landen met de afwikkeling van letselschade omgaan. Dat is belangrijk vanwege de maatschappelijke en sociale relevantie van dit onderzoek. Streven is om het afwikkelingsproces van letselschadeclaims voor slachtoffers eenvoudiger, sneller en minder belastend te maken. Het goed uitvoeren van rechtsvergelijkend onderzoek vereist onderzoek op locatie. Zo ben ik dicht bij de bron, kan ik lokale professionals interviewen en kan ik het rechtssysteem van het land beter doorgronden."

2. Studiebeurs non-EU-student

Alumni geven Tata Zhuzhunadze uit Georgië de kans om een master aan de faculteit te volgen. Studeren in ons land is een geweldige kans, maar voor studenten uit ontwikkelingslanden veelal te kostbaar. Collegegeld en leefkosten zijn tezamen 20.000 euro per studiejaar. Het Erasmus School of Law TalentFund wil ook komend academisch jaar studenten zoals Tata de kans geven een Engelstalige juridische master te volgen aan Erasmus School of Law.

Tata Zhuzhunadze (Georgia): "Erasmus School of Law alumni gave me an amazing opportunity to complete the L.L.M programme in Commercial and Company Law. In my home country none of the universities provides Commercial and Company law, of such high quality with impressively qualified professors. Moreover, as a student from a developing country it would be impossible for me to cover the tuition fee. I would like to thank the Erasmus School of Law alumni for such an opportunity and ask them to continue offering scholarship to foreign students as it is simply changing our lives."

3. Recht op Opera

In het academisch jaar 2016 - 2017 wordt het project 'Recht op Opera' gerealiseerd. Presenteren is één van de belangrijkste vaardigheden in de beroepspraktijk. Om die reden heeft Erasmus School of Law, samen met het Hofpleintheater, het project 'Recht op Opera' opgezet. Een twintigtal studenten zullen hun presentatie, stemgebruik en non verbale communicatie op een bijzondere manier ontwikkelen. Het project sluit af met een voorstelling op het podium van het Erasmus Paviljoen.

Ayse Erdinc: "Recht op Opera is een uniek project waarin studie, recht, (persoonlijke) ontwikkeling en theater op een natuurlijke wijze samen komen. Door deelname aan dit project leer ik te presenteren en word ik uitgedaagd om uit mijn comfortzone te stappen. Ik vind het belangrijk om mijzelf zo breed mogelijk te ontwikkelen en dit project biedt mij een bijzondere kans. Ik hoop u bij de voorstelling te mogen begroeten."

4. Studeren in het buitenland

Ook komend academisch jaar krijgen studenten van Erasmus School of Law een beurs van alumni om op exchange te gaan. Erasmus School of Law wil haar studenten optimale ontplooiingskansen bieden. Daarbij is een buitenlandervaring onmisbaar. Erasmus School of Law werkt samen met meer dan 80 buitenlandse partneruniversiteiten, zowel binnen als buiten Europa. Onze studenten kunnen daar een periode studeren. Het Erasmus School of Law TalentFund stimuleert studenten deze kans te benutten. Voor de nabije toekomst streeft Erasmus School of Law ernaar dat 15% van onze studenten een buitenlandervaring opdoet. Zo kunnen wij samen onze studenten optimaal voorbereiden op een succesvolle carrière in de beroepspraktijk of een inspirerend vervolg in de wetenschap.

Tin Chie Man: "Studeren in het buitenland was niet alleen inspirerend, maar ook buitengewoon waardevol voor mijn persoonlijke en academische ontwikkeling. Je komt in een internationale omgeving met een onbekende cultuur, waar andere vaardigheden nodig zijn dan in Nederland. Uw bijdrage is nodig om deze fantastische ervaring mogelijk te maken."

Gedoneerd: € 67.000

1. Studeren in het buitenland

Erasmus School of Law wil haar studenten optimale ontplooiingskansen bieden. Daarbij is een buitenlandervaring onmisbaar. Erasmus School of Law werkt samen met meer dan 70 buitenlandse partneruniversiteiten, zowel binnen als buiten Europa. Onze studenten kunnen daar een periode studeren. Om studenten te stimuleren deze kans te benutten heeft het Erasmus School of Law TalentFund dit project omarmd. Het fonds verlaagt de financiële drempel voor de student.

Voor de nabije toekomst streeft Erasmus School of Law ernaar dat 25% van onze studenten een buitenlandervaring opdoet. Zo kunnen wij samen onze studenten optimaal voorbereiden op een succesvolle carrière in de beroepspraktijk of een inspirerend vervolg in de wetenschap.

Prof. dr. Elaine Mak: "Het is zeer waardevol dat studenten een periode in het buitenland studeren. Je ontwikkelt je academisch denken in een internationale context, leert een nieuwe cultuur kennen en wordt zelfstandiger. Ook voor werkgevers telt buitenlandervaring. De ambitie is dat 25% van onze studenten bij één van onze partners een aantal maanden in het buitenland gaat studeren”. 

2. Afstudeerbeeld

Binnenkort wordt ons gebouw, dat recent is vernoemd naar onze bouwdecaan Piet Sanders, gerenoveerd. Daarmee wordt ons gebouw het juridisch centrum van de vernieuwde campus. In de nieuwe hal wil Erasmus School of Law een beeld neerzetten waar studenten, medewerkers en andere bezoekers van ons gebouw dagelijks langslopen. Het beeld straalt uit wat het inhoudt om jurist, fiscalist of criminoloog uit Rotterdam te zijn.

Bij het afstuderen krijgen studenten, naast hun welverdiende bul, een miniatuur van het beeld. Zo hebben onze afgestudeerden een tastbare herinnering aan hun studietijd en wordt de band die we met elkaar hebben zichtbaar bevestigd.

Prof. mr. Siewert Lindenbergh“Van een universitaire studie heb je een leven lang plezier. Erasmus School of Law wil haar alumni een tastbare herinnering bieden. In de hal van het vernieuwde L-gebouw gaan we een beeld plaatsen waar studenten en medewerkers dagelijks langslopen. Dit beeld moet uiting geven aan wat het inhoudt om jurist, fiscalist of criminoloog uit Rotterdam te zijn. Afgestudeerden geven we naast de bul een miniatuur van dit beeld. Ik zou het prachtig vinden als je Erasmus School of Law-alumni daaraan direct zou kunnen herkennen.”

3. Studiebeurs non-EU-student

Helaas is het niet voor iedereen mogelijk om een academische opleiding te volgen. Erasmus School of Law vindt dat afkomst of achtergrond geen belemmerende factor mag zijn en dat mensen geen kansen mogen missen door de plek waar zij geboren zijn. Met uw hulp willen wij daarom komend academisch jaar voor drie non-EU-studenten die belemmeringen wegnemen en ze met uw steun de kans geven een Engelstalige juridische master te volgen.

Studeren in ons land is een geweldige kans, maar voor studenten uit ontwikkelingslanden veelal te kostbaar. Collegegeld en leefkosten zijn tezamen 20.000 euro per studiejaar. Het Erasmus School of Law TalentFund wil met uw steun voor drie studenten het collegegeld financieren.

Prof.dr. Sigrid Hemels"Het volgen van een academische opleiding is de beste investering in een mensenleven. Helaas is dat niet voor iedereen mogelijk. Afkomst of achtergrond mag eigenlijk geen belemmerende factor zijn. Studeren in ons land is een geweldige kans, maar voor studenten uit ontwikkelingslanden vaak te kostbaar. Met uw hulp maken wij komend academisch jaar de weg vrij voor drie non-EU-studenten om bij ons een masterstudie te volgen.”

4. Career services

Het is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend dat studenten na hun studie direct een baan op niveau vinden. Erasmus School of Law vindt naast opleiden ook het begeleiden naar de arbeidsmarkt van belang. U kunt daarin een belangrijke rol spelen. Daarom is in 2014 Mentor Me gestart. B3- en masterstudenten kunnen contact maken met een alumnus of alumna als mentor.

Naast dit project wil Erasmus School of Law met uw steun meer activiteiten gaan ontplooien voor begeleiding naar de arbeidsmarkt. Eén van de initiatieven is het oprichten van het Erasmus School of Law Jong Alumni netwerk. Dit wordt een netwerk dat bestaat uit alumni die maximaal tien jaar geleden zijn afgestudeerd. Erasmus School of Law organiseert voor deze alumni netwerkbijeenkomst en arbeidsmarkttrainingen.

Prof.dr. Henk van de Bunt"Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat studenten direct na hun afstuderen een baan vinden. Erasmus School of Law helpt bij de overgang van de opleiding naar de arbeidsmarkt. Recent zijn wij gestart met het project Mentor Me, een digitaal platform waarin alumni optreden als mentor van een student. Erasmus School of Law wil meer arbeidsmarktgerichte activiteiten voor onze studenten gaan ontplooien. Zo starten we komend collegejaar met een Erasmus School of Law Jong Alumni netwerk. Voor dit netwerk zullen speciale bijeenkomsten worden georganiseerd gericht op het (door)starten van je carrière.”

Gedoneerd: €50.000

1. Studeren in het buitenland

Erasmus School of Law vindt het belangrijk dat studenten een semester studeren in het buitenland. De student traint zijn academische vorming in een internationale context, leert een andere cultuur kennen, traint de Engelse taal en wordt meer zelfstandig. Ook werkgevers vinden het een aanbeveling wanneer een student in het buitenland heeft gestudeerd. Wij hebben een samenwerking met meer dan 70 buitenlandse partneruniversiteiten, zowel binnen als buiten Europa. Bijvoorbeeld ook in China, Brazilië en de Verenigde Staten. Onze studenten kunnen bij deze partneruniversiteiten een periode studeren. Helaas blijkt dat slechts een kleine groep deze kans benut. Een belangrijk struikelblok zijn de extra kosten die een student maakt voor een verblijf in het buitenland.

Ons is er veel aan gelegen om het ook voor de minder vermogende student mogelijk te maken om een buitenlandervaring op te doen. Met de support vanuit het Erasmus School of Law TalentFund willen wij deze studenten een financieel steuntje in de rug geven om een semester in het buitenland te gaan studeren. Voor de nabije toekomst streven wij ernaar dat 25% van onze afgestudeerden een buitenlandervaring heeft. Zo kunnen wij samen onze studenten zo goed mogelijk toerusten voor een succesvolle carrière in de beroepspraktijk of een inspirerend vervolg in de wetenschap. Wij doen een beroep op u om het Erasmus School of Law TalentFund van financiële middelen te voorzien om bovenstaand ideaal mogelijk te maken.

Prof. dr. Ellen Hey"Een semester studeren aan een universiteit buiten Nederland is een verrijking voor je academische vorming, maar geeft bovenal een geweldige impuls aam je persoonlijke groei. Ik zou het fantastisch vinden als wij samen met uw hulp studenten deze ervaring kunnen geven.”

2. Studiebeurs non-EU-student

Er wordt wel eens beweerd dat het volgen van een opleiding de beste investering in een mensenleven is. Met uw steun willen wij de toegang tot een Engelstalige masteropleiding aan onze faculteit mogelijk maken voor twee talentvolle, mindervermogende studenten van buiten de Europese zone. Studeren in ons land is voor deze studenten een geweldige kans, maar helaas nogal kostbaar. Alleen het collegegeld bedraagt al € 10.300 voor een studiejaar. Een hoge drempel voor nogal wat studenten.

De twee studiebeurzen, mede door u mogelijk gemaakt, willen we bekend maken bij onze partneruniversiteiten en via onze website. Studenten kunnen onder voorwaarden zich aanmelden bij het Erasmus School of Law TalentFund. Een comité met vertegenwoordigers van onze alumni en onder leiding van prof. René van Swaaningen zal een selectie maken uit alle aanvragen en een advies voorleggen aan de decaan. Wij vragen u om dit initiatief van harte te steunen met financiële middelen. Zo kunnen twee getalenteerde studenten die normaal gesproken niet de kans krijgen nu wel een masteropleiding bij ons volgen.

Ichsan Montang“De Erasmus School of Law TalentFund alumni-studiebeurs is de sleutel om mijn droom te bereiken: het behalen van een meesterstitel in de rechtsgeleerdheid. Daarom zou ik graag mijn grootste dank uitspreken aan alle Erasmus School of Law alumni die hebben bijgedragen aan deze studiebeurs. Ik ben ervan overtuigd dat dit project niet alleen een positieve impact zal hebben op mij als ontvanger, maar uiteindelijk ook op mijn land."

3. Sociaal studieboekenfonds

Erasmus School of Law startte in studiejaar 2012-2013 met een nieuw onderwijssysteem. Volgens de methode van ‘probleemgestuurd leren’ bespreken studenten in de onderwijsgroep onder begeleiding van een tutor een praktijksituatie. Door middel van een vast stappenplan behandelen de studenten de casus en vervolgens raadplegen zij wetenschappelijke bronnen voor een definitief antwoord.

Deze vorm van studeren noemen wij active academic learning. Het is van groot belang dat een student voor het oplossen van een casus meerdere wetenschappelijke bronnen kan raadplegen. Het is echter ondoenlijk om te vragen van al deze bronnen de papieren versie aan te schaffen. Daarom is Erasmus School of Law als eerste faculteit in Nederland een samenwerking aangegaan met juridische uitgevers. Onze studenten kopen een omvangrijk boekenpakket, maar nu digitaal. Op deze wijze krijgen studenten toegang tot meer wetenschappelijke bronnen, spelen we in op de trend dat de beroepspraktijk steeds meer jurisprudentie digitaal raadpleegt en dragen we bij aan een beter milieu.

De ervaring leert dat studenten met minder draagkracht moeite hebben om het voorgeschreven digitale boekenpakket van €650 aan te schaffen. Verschillende studenten zien af van de aanschaf, dan wel stoppen met hun studie.

Erasmus school of Law wil met uw steun een digitaal studieboekenfonds instellen. Met uw hulp kunnen minder vermogende studenten hun talenten verder ontplooien en de studie vervolgen.

Prof. mr. drs. Henk van Arendonk“Toegang tot wetenschappelijke bronnen is een voorwaarde om te kunnen studeren. Helaas is die toegang kostbaar, voor sommige studenten zelfs een te hoge drempel. Ik vind het doodzonde om talent verloren te laten gaan om een financiële reden. Met uw steun aan het digitaal studieboekenfonds kunnen we studenten die het nodig hebben helpen een mooie toekomst op te bouwen.”

4. Rotterdams Juridisch Dictee

Onze taal verandert in hoog tempo door de toenemende internationalisering, de toepassing van mobiele telefonie en sociale media. Het correct gebruik van de Nederlandse taal komt in het gedrang. Onze ervaring leert dat de beheersing van de Nederlandse taal extra aandacht nodig heeft onder onze studenten. Wat te denken van het volgende? Na de bekendmaking van de uitslagen van de vwo 6 examens is een veel geziene uiting: ‘geslaagt!’.

Erasmus School of Law was in 2008 de eerste faculteit in Nederland die een verplichte taaltoets invoerde voor eerstejaars studenten. Maar extra aandacht voor de Nederlandse taal blijft noodzakelijk.

Met het Rotterdams Juridisch Dictee willen we op een ludieke en informatieve wijze jaarlijks de aandacht vestigen op correct gebruik van de juridische Nederlandse taal. Het dictee, voorgelezen door een prominent, wordt gemaakt met pen en papier. De bijeenkomst is ook ‘live’ te volgen via de PC. Zo kan heel (studerend) juridisch Nederland meedoen en wordt het een toonaangevend landelijk evenement.

Om dit jaarlijks terugkerend evenement mogelijk te maken vragen wij uw steun. Uiteraard bent u zelf ook van harte uitgenodigd deel te nemen aan het Rotterdams Juridisch Dictee, in de zaal of thuis achter de PC.

Prof. mr. Ruben Houweling“Zoals het scalpel hoort bij een chirurg, zo is de taal het instrument van de jurist. Een extra woord in een vonnis kan een groot verschil maken voor de uitspraak. Kortom, goede beheersing van taal is voor de jurist een conditio sine qua non. In onze opleidingen besteden we veel aandacht aan de Nederlandse taal. Het Rotterdams Juridisch Dictee zorgt voor een schitterende impuls voor correct juridisch taalgebruik.”

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen