Slim bundelen van vracht

‘We must combine theoretical and empirical research to achieve credible outcomes for practice’

Nodig: €10.000

Dagelijks banen duizenden containers zich via onze snelwegen en rivieren een weg naar hun eindbestemming. Om deze rij- en vaartuigen te vullen werken vervoerders steeds meer samen, maar is onze wet- en regelgeving wel klaar voor deze 21e-eeuwse praktijk in de logistieke sector?

Promovenda Marta Kolacz wil in haar onderzoek wettelijke oplossingen vinden voor de praktijk van vervoerders die samen duurzaam zoeken naar lagere kosten en nieuwe marktbestemmingen.

  • ‘Nowadays theoretical and empirical research have to be combined in order to better address the needs of trade practices. The financial support obtained from the TalentFund will facilitate the empirical research that is part of my thesis on cargo bundling. For this purpose surveys and interviews will be conducted with German and Polish small and medium enterprises engaged in the cooperation for cargo bundling.’ - Marta Kolacz

    Marta wordt begeleid door prof. Xandra Kramer, prof. Frank Smeele en dr. Wouter Verheyen.