50 jaar Erasmus School of Law

Current facets (Pre-Master)

  • Ter ere van het 50 jarig bestaan van Erasmus School of Law in 2013 is, onder redactie van de hoogleraren Lodewijk Rogier en Laurens Winkel, het boek Erasmus School of Law en haar voorgangers uitgebracht.

 In dit boek wordt de geschiedenis van het juridisch onderwijs en onderzoek in de Rotterdamse universitaire omgeving beschreven door leden van de wetenschappelijke staf van Erasmus School of Law, de nieuwe benaming van de faculteit der rechtsgeleerdheid. Deze werd destijds opgericht in 1963 als nieuwe faculteit van de Nederlandse Economische Hogeschool en zij maakt sinds 1973 deel uit van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De auteurs verschaffen naast biografische bijzonderheden van de meest in het oog springende docenten ook inzicht in de geleidelijke verschuiving van de aandacht in onderwijs en wetenschapsbeoefening. In dat laatste opzicht onderscheidt dit boek zich van de meeste andere jubileumboeken. Het boek bevat tevens een tabellarisch overzicht van alle hoogleraren die aan de faculteit verbonden zijn geweest en een lijst van alle promoties.