Double Degree Recht & Bedrijfskunde

Inschrijven voor Bachelor Double Degree in Recht en Bedrijfskunde

Inschrijven vóór 1 mei*

Als je in september met de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde wilt beginnen, moet je je vóór 1 mei* inschrijven. Je hebt dan recht op toelating en op studiekeuzeactiviteiten. Na 1 mei vervalt dit recht. Dit is een landelijke maatregel. De laatste dag waarop het aanmeldproces kan worden afgerond is dus 30 april**.

*Vanwege het coronavirus is de inschrijfdeadline verschoven naar 1 juni. 
**De laatste dag waarop het aanmeldproces kan worden afgerond is dus 31 mei. 

Aanmelden

Voor toelating tot de Double Degree moet je voldoen aan de toelatingseisen van de opleidingen Bedrijfskunde en Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht. Een volledige inschrijving voor de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde bestaat uit twee onderdelen:

  1. Schrijf je in voor de Double Degree via StudieLink. Je bereikt StudieLink via www.eur.nl/studielink.
  • Log in met je DigiD gegevens.
  • Klik op ‘nieuwe inschrijving toevoegen’. Schrijf je eerst in voor de opleiding Bedrijfskunde en rond deze inschrijving af.
  • Ga dan terug naar de startpagina van StudieLink en kies weer voor ‘nieuwe inschrijving toevoegen’. Nu schrijf je je ook voor Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht in.
  • Je hoeft geen van beide studies als hoofdstudie aan te merken, maar het is niet erg als je dit wel doet.
  • NB: Je dient je voor beide opleidingen voltijds in te schrijven.

2.      Stuur een brief of e-mail aan de heer mr.drs. K.H. Boonzaaijer (coördinator van de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde) waarin je aangeeft dat je het programma wilt gaan volgen. E-mail: rechtenbedrijfskunde@law.eur.nl. Vermeld daarin ook je studentnummer en voor welke studies jij je reeds inschreef.

  • Na het doorlopen van beide onderdelen kijken wij of je aan de toelatingseisen voldoet en sturen je verdere informatie. Zorg ervoor dat je e-mailadres in Studielink altijd up-to-date is aangezien beslissingen over de inschrijving en de verdere informatie naar dat e-mailadres worden gezonden.

Let op!

Dit is slechts een voorlopige aanmelding. Je aanmelding wordt definitief als je een scan van je definitieve vwo–cijferlijst (die je krijgt bij je diploma) opstuurt, waaruit moet blijken dat je aan de 7.0-norm voldoet. Om toegelaten te worden tot de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde moet je namelijk gemiddeld minimaal een 7.0 (niet-afgerond) staan op je vwo eindlijst van de middelbare school. Dit wordt bepaald aan de hand van alle afgeronde cijfers van het gemeenschappelijk en het profieldeel en het hoogste cijfer van het keuzedeel. Van het gemeenschappelijk deel telt het cijfer voor de rekentoets niet mee, het combinatiecijfer telt wel mee.

Je kunt de scan van je definitieve, ondertekende cijferlijst sturen aan rechtenbedrijfskunde@law.eur.nl.

 

Inschrijven bij zij-instroom na eerste studiejaar

(onderstaande informatie is alleen relevant voor studenten die al Bedrijfskunde, Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht studeren)

Ben je momenteel eerstejaarsstudent Bedrijfskunde, Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht? Als je van een van deze drie studies alle 60 studiepunten uit het eerste jaar haalt met minimaal een gewogen gemiddelde van 7.0, dan kun je aan het begin van je tweede studiejaar alsnog in de Double Degree instromen. De achterstand die je hebt ten opzichte van het geadviseerde studieschema is dan nog goed in te halen.

Je moet je dan voor de tweede studie die je gaat volgen wel vóór 1 mei van dit jaar via Studielink inschrijven (kies de voltijd-variant), ook al weet je dan nog niet zeker of je alle studiepunten zult halen en met welk gemiddeld cijfer. Ook moet je je dan per e-mail voor de Double Degree aanmelden bij de coördinator, mr. drs. K.H. Boonzaaijer, via rechtenbedrijfskunde@law.eur.nlAls in de zomer alle cijfers van het eerste jaar bekend zijn, zal het gemiddelde cijfer worden berekend. Aansluitend ontvang je bericht of je per september mag instromen in de Double Degree. Daarbij ontvang je meer informatie over het programma die is toegesneden op jouw specifieke situatie.

Aanmelden doe je als volgt:

  1. Schrijf je voor de tweede studie die je nog niet volgt in vóór 1 mei van dit jaar via Studielink. Je bereikt Studielink via www.eur.nl/studielink. Log in met je DigiD gegevens. Klik op ‘nieuwe inschrijving toevoegen’ en schrijf je in voor de opleiding die je nog niet volgt. Kies daarbij voor de voltijd-variant. Je hoeft de studie niet als hoofdstudie aan te merken.
  2. Stuur een brief of e-mail aan de heer mr.drs. K.H. Boonzaaijer (coördinator van de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde) waarin je aangeeft dat je het programma wilt gaan volgen. E-mail: rechtenbedrijfskunde@law.eur.nl. Vermeld daarin ook je studentnummer, welke studie je momenteel volgt en voor welke tweede studie jij je reeds inschreef.
  3. Vergeet niet dat je via Studielink jezelf ook moet herinschrijven voor de studie die je reeds volgt. Je moet je namelijk voor het begin van elk nieuw collegejaar herinschrijven om mee te mogen doen aan het onderwijs en gebruik te mogen maken van alle faciliteiten. Herinschrijven kan vanaf medio juni tot en met uiterlijk 31 augustus. Zorg ervoor dat je e-mailadres in Studielink altijd up-to-date is aangezien beslissingen over de (her)inschrijving naar dat e-mailadres worden gezonden.

Let op!

Dit is slechts een voorlopige aanmelding. Je aanmelding wordt definitief als je het ‘studievoortgangsoverzicht’ inclusief gemiddelden dat je kunt downloaden via Osiris opstuurt. Daarop staat onderaan direct ook het gemiddelde cijfer weergegeven. Dit cijfer moet minimaal een 7.0 zijn. Download het overzicht nadat al je cijfers van het eerste jaar in Osiris staan. Je kunt het studievoortgangsoverzicht sturen aan rechtenbedrijfskunde@law.eur.nl.