Double Degree Recht & Bedrijfskunde

Inhoud van de studie

Studieopbouw

Tijdens de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde volg je de vakken van de studies:

  • Bedrijfskunde;
  • Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht.

Deze twee driejarige bacheloropleidingen kosten je nominaal zes jaren studie. Maar jij doet ze in vier jaar tijd. Aansluitend kun je daarna in twee jaar nog twee masteropleidingen doen. Als student van dit Double Degree-programma volg je jaarlijks meer vakken en doe je meer tentamens dan studenten die een enkele studie volgen. De vrije keuzevakken uit de ene studie vul je in met de verplichte vakken van de andere studie. Hierdoor bespaar je tijd. Ook krijg je vrijstellingen. Je haalt gemiddeld 72 studiepunten per jaar in plaats van de gebruikelijke 60.

De Double Degree in Recht & Bedrijfskunde is een intensief, maar haalbaar en lonend studieprogramma.

Het eerste jaar

In het eerste jaar volg je:

  • Het hele eerste jaar van de studie Bedrijfskunde;
  • Drie vakken van de studie Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht en onderdelen van juridisch vaardighedenonderwijs.

Na het eerste jaar

In het tweede jaar volg je de resterende eerstejaarsvakken Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht en daarnaast een groot aantal tweedejaarsvakken Bedrijfskunde. In het derde jaar worden er tweede- en derdejaarsvakken van Bedrijfskunde en tweedejaarsvakken van Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht gevolgd. Aan het eind van het derde jaar kun je de volledige bachelor van Bedrijfskunde hebben afgerond. In dat geval kun je in het vierde jaar starten met een master in Bedrijfskunde als je dat zou willen.

Als je in het vierde jaar nog niet start met een master in Bedrijfskunde, volg je in dat jaar de resterende rechtenvakken en kun je de volledige bachelor van rechten afronden. Vervolgens kun je in het vijfde en zesde jaar kiezen voor een master in Bedrijfskunde en een master in Rechtsgeleerdheid/Fiscaal recht.

Je mag afwijken van het aanbevolen studiepad, maar je kunt dan wel roosterproblemen tegenkomen. In het aanbevolen programma hebben we die al opgelost. De Double Degree zorgt ervoor dat je zoveel mogelijk alle colleges, onderwijsgroepen en practica kunt volgen. En dat de tentamens van beide opleidingen zo min mogelijk samenvallen.

Programma

Gemiddeld 72 in plaats van 60 EC

De Double Degree in Recht & Bedrijfskunde stelt je in staat om beide opleidingen in zes jaar af te ronden. Dit is mogelijk, omdat je als Recht en Bedrijfskundestudent extra colleges volgt en extra tentamens doet en daardoor gemiddeld 72 EC-punten per jaar behaalt in plaats van de gebruikelijke 60.

Jaar 1

Recht en Bedrijfskunde programma

81 - 86 EC

B1 vakken Rechtsgeleerdheid / Fiscaal recht

21 EC

B1 juridische vaardigheden5 EC

B1 vakken Bedrijfskunde

60 EC

De opdrachten van de juridische vaardigheden van het eerste jaar kunnen ook (deels) worden doorgeschoven naar jaar 2.


Jaar 2

Recht en Bedrijfskunde programma

78 - 83 EC

B1 vakken Rechtsgeleerdheid / Fiscaal recht

34 EC

(B1 juridische vaardigheden5 EC)

B2 vakken Bedrijfskunde

44 EC

Op het moment dat de Recht en Bedrijfskundestudenten 30 EC aan Rechtenvakken van het B1 hebben behaald in het 2e jaar van inschrijving is het toegestaan om te starten met Rechtenvakken van het B2. Daarbij moet bovendien het inleidende B1-rechtenvak zijn behaald voordat kan worden gestart met het verdiepingsvak uit een volgend jaar.
 

Jaar 3

Recht en Bedrijfskunde programma

77 EC

B2 vakken Rechtsgeleerdheid / Fiscaal recht

35 EC

B2/B3 vakken Bedrijfskunde

42 EC


Jaar 4

Recht en Bedrijfskunde programma

70  EC

B2/B3 vakken Rechtsgeleerdheid / Fiscaal recht

56 EC

B2 juridische vaardigheden4 EC

B3 juridische vaardigheden

10 EC


Jaar 5

Recht en Bedrijfskunde programma

60  EC

Master Bedrijfskunde

60 EC

Let op: om toegelaten te worden tot een van de masters van Bedrijfskunde te Rotterdam moet je minimaal een 7.0 gemiddeld staan op je cijferlijst van het bachelordiploma Bedrijfskunde. Daarnaast is een bepaald niveau van beheersing van de Engelse taal vereist. Meer informatie hierover: Admission Master programmes Rotterdam School of Management.

 

Jaar 6

Recht en Bedrijfskunde programma

60  EC

Master Rechtsgeleerdheid/ Fiscaal recht

60 EC

Combinatierooster

Recht en Bedrijfskundestudenten volgen de vakken van de opleiding Bedrijfskunde volgens het reguliere programma (voltijd). Over de indeling in groepen worden zij tijdens de kick-off verder geïnformeerd.

Voor de Rechtenstudie worden Recht en Bedrijfskundestudenten toegelaten tot het vrijdagmiddagonderwijs; een programma dat voor deeltijdstudenten en double degree-studenten (Recht & Bedrijfskunde en Recht & Economie) is opgezet. Dit houdt in dat er alleen op vrijdagmiddag colleges gevolgd worden van 13.00 uur tot 16.45 uur. Daarnaast is er nog het vaardighedenonderwijs. Dit hoeven de Recht en Bedrijfskundestudenten niet op vaste tijden in een computerzaal op de Erasmus Universiteit te doen. Zij kunnen dit vanuit huis doen, net zoals de deeltijdstudenten.

Bindend studieadvies

Studenten moeten na het eerste jaar van inschrijving minimaal 60 EC hebben behaald van bachelor 1 van de opleiding Bedrijfskunde en bachelor 1 van de opleiding Rechtsgeleerdheid / Fiscaal Recht tezamen, waarvan minimaal 48 EC uit bachelor 1 van de opleiding Bedrijfskunde. Alle vakken van bachelor 1 van de opleiding Rechtsgeleerdheid / Fiscaal Recht (60 EC) moeten aan het einde van het derde jaar van inschrijving zijn behaald.

Overstappen

Mocht je er tijdens het eerste jaar achter komen dat de Double Degree of de studie Rechtsgeleerdheid / Fiscaal Recht niets voor jou is, dan kun je zonder problemen en studievertraging stoppen met de Double Degree en Rechtsgeleerdheid / Fiscaal Recht. Je kunt dan de opleiding Bedrijfskunde blijven volgen.

Als je er na een aantal weken al achter komt dat de Double Degree of de studie Bedrijfskunde niets voor jou is, dan kun je zonder problemen en studievertraging stoppen met de Double Degree en Bedrijfskunde. Je kunt dan de opleiding Rechtsgeleerdheid / Fiscaal Recht blijven volgen.

Afwijken basisprogramma

Het studieschema van de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde is een richtlijn. Wanneer de vakken in deze volgorde gevolgd worden, is het bijvoorbeeld duidelijk op welk moment je een vrijstelling kunt aanvragen. Bovendien is er zo ook het voordeel dat je bij Bedrijfskunde ongeveer gelijkloopt met de gewone Bedrijfskundestudenten. Als je het programma toch te zwaar vindt of je vindt rechten niet leuk, dan kun je daarmee stoppen en heb je geen of slechts weinig achterstand bij Bedrijfskunde. Als je meer studiepunten per jaar aankunt dan waar het programma van uitgaat, mag dat vanzelfsprekend ook.

Je mag vakken in een andere volgorde doen. Je mag meer vakken doen dan in het tijdpad is aangegeven. Het tijdpad is louter indicatief: als je het op die wijze doet, is het in zes jaar te doen en heb je de vakken die je nodig hebt voor vrijstellingen op tijd binnen. Je keuzevakruimte wordt opgevuld met vakken van de tweede studie, maar je mag er ook voor kiezen deze op te vullen met andere keuzevakken, een stage of een exchange. Je zult dan in totaal wel meer studiepunten moeten behalen dan wanneer je het basisprogramma volgt.

Vrijstellingen

Rechtsgeleerdheid (aanvragen bij Examencommissie ESL via online formulier)

  • Aan het begin van het B3 van Rechtsgeleerdheid / Fiscaal Recht staat een minor ingepland van 15 EC. Hiervoor kun je vrijstelling aanvragen op basis van het door jou gehaalde B1 van Bedrijfskunde. Stuur bij je verzoek als bewijs een uitdraai uit Osiris mee waaruit blijkt dat je het B1 van Bedrijfskunde hebt afgerond.

Bedrijfskunde (aanvragen bij Examencommissie RSM via online formulier)

  • Aan het begin van het B3 van Bedrijfskunde staat een minor ingepland van 15 EC. Hiervoor kun je vrijstelling aanvragen op basis van het door jou gehaalde B1 van Rechtsgeleerdheid / Fiscaal Recht. Stuur bij je verzoek als bewijs een uitdraai uit Osiris mee waaruit blijkt dat je het B1 van Rechtsgeleerdheid / Fiscaal Recht hebt afgerond.
  • Aan het begin van het B3 van Bedrijfskunde staat een keuzevak ingepland van 5 EC. (Vanaf cursusjaar 2021/2022 beslaat deze keuzeruimte in het B3 van Bedrijfskunde 15 EC.) Hiervoor kun je vrijstelling aanvragen op basis van het door jou gehaalde B1 van Rechtsgeleerdheid / Fiscaal Recht. Stuur bij je verzoek als bewijs een uitdraai uit Osiris mee waaruit blijkt dat je het B1 van Rechtsgeleerdheid / Fiscaal Recht hebt afgerond.
  • Voor het vak Ondernemingsrecht van 4 EC uit het B3 van Bedrijfskunde kun je vrijstelling aanvragen op basis van het door jou gehaalde vak Ondernemingsrecht van 7 EC uit het B3/B2 van Rechtsgeleerdheid / Fiscaal Recht. Stuur bij je verzoek als bewijs een uitdraai uit Osiris mee waaruit blijkt dat je het rechtenbachelorvak Ondernemingsrecht van 7 EC met een voldoende hebt afgesloten.