Career services

Het is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend dat studenten na hun studie direct een baan op niveau vinden. Erasmus School of Law (ESL) vindt naast opleiden ook het begeleiden naar de arbeidsmarkt van belang. U kunt daarin een belangrijke rol spelen. Daarom is in 2014 Mentor Me gestart. B3- en masterstudenten kunnen contact maken met een alumnus of alumna als mentor.

Naast dit project wil ESL met uw steun meer activiteiten gaan ontplooien voor begeleiding naar de arbeidsmarkt. Eén van de initiatieven is het oprichten van het ESL jong alumni netwerk. Dit wordt een netwerk dat bestaat uit alumni die maximaal tien jaar geleden zijn afgestudeerd. ESL organiseert voor deze alumni netwerkbijeenkomst en arbeidsmarkttrainingen.

  • "Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat studenten direct na hun afstuderen een baan vinden. Erasmus School of Law helpt bij de overgang van de opleiding naar de arbeidsmarkt. Recent zijn wij gestart met het project Mentor Me, een digitaal platform waarin alumni optreden als mentor van een student. ESL wil meer arbeidsmarktgerichte activiteiten voor onze studenten gaan ontplooien. Zo starten we komend collegejaar met een ESL jong alumni netwerk. Voor dit netwerk zullen speciale bijeenkomsten worden georganiseerd gericht op het (door)starten van je carrière”.

    Prof.dr. Henk van de Bunt