Specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten
INSOLAD - Een stevige bedrijfseconomische basis voor de faillissementspraktijk

Cursus Specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten (INSOLAD)

Datum(s)

Voorjaar 2020 zit vol. Najaar 2020 gaat van start op 3 september 2020. Inschrijven voor het najaar 2020 is mogelijk!

Kosten

€ 3.150,-

De insolventieadvocaat is dé juridische deskundige op het gebied van financiële reorganisatie, faillissement en surseance van betaling. De Specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten (INSOLAD) brengt u systematisch begrip bij van financiële aangelegenheden bij ondernemingen in discontinuïteit en biedt u een stevige bedrijfseconomische basis voor de faillissementspraktijk.

De opzet van de opleiding is van dien aard dat een actieve participatie wordt vereist in de opleiding door middel van het maken van opdrachten (thuis en tijdens de bijeenkomsten) en door het schrijven van een paper die ook verdedigd moet worden. Overigens zal er ruim de gelegenheid zijn om tijdens de bijeenkomsten met de docenten van gedachten te wisselen en specifieke vragen te stellen. Deze opleiding heeft zowel een wetenschappelijk-systematisch als praktisch karakter, zodat het geleerde in verschillende contexten kan worden toegepast. Deze opleiding biedt u een stevige bedrijfseconomische basis voor de faillissementspraktijk.

Resultaten

De doelstelling van de opleiding is om insolventieadvocaten systematisch begrip bij te brengen van financiële aangelegenheden bij ondernemingen in discontinuïteit. Daartoe behoren:

 • Inzicht in de opzet van een financiële administratie en de beginselen en regelgeving waaraan deze moet voldoen;
 • Het op basis van de administratie opstellen van balans V&W-rekening en kasstroomoverzicht;
 • Het opstellen van een liquiditeitsprognose van een project (kan ook zijn: een machine, goodwill, bedrijfsonderdeel of bedrijf);
 • Het op basis van die liquiditeitsprognose of anderszins waarderen van dat project;
 • Inzicht in de opzet van onderzoek naar financiële malversaties;
 • Inzicht in de rol van de externe accountant.

Doelgroep

De Specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten wordt georganiseerd door Erasmus Academie in samenwerking met de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) en is in beginsel alleen toegankelijk voor leden van deze vereniging met een afgeronde Grotiusopleiding 'Insolventierecht'.

Indien u zonder lidmaatschap wenst deel te nemen aan de opleiding of lid wenst te worden van de vereniging INSOLAD, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging: zie hieronder bij Contact.

Datums

  Voorjaar 2020 - Let op: het voorjaar 2020 zit VOL

  • Donderdag 13 februari
  • Vrijdag 14 februari
  • Vrijdag 6 maart
  • Vrijdag 27 maart
  • Slotdag donderdag 11 juni - paperverdediging

  De najaarseditie van 2020 staat gepland op onderstaande datums. U kunt zich inschrijven voor het najaar 2020.

  • Donderdag 3 September
  • Vrijdag 4 September
  • Vrijdag 18 september
  • Vrijdag 2 oktober
  • Donderdag 10 december

  Docenten

  • prof.dr. A. de Bos RA (programmadirecteur)
  • prof.dr. J.M.J. Blommaert
  • drs. D. Bruin Slot RA
  • dr. P.A.M. Diekman RA
  • drs. G.J. Jordaan RA
  • mr.drs. J. Kool

  Lidmaatschap

  Indien u lid wenst te worden van de vereniging INSOLAD, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging.

  Wilt u meer weten over de opleiding Insolad?

  Brochure Insolad

  Brochure Insolad

  Contact

  Neem bij vragen contact op met Ivana Juric, adviseur opleidingen

  Voor verdere informatie over de toelating tot deze opleiding, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging INSOLAD:

  Secretariaat INSOLAD
  Postbus 85005
  3508 AA Utrecht

  Internet: http://www.insolad.nl/
  Email: secretariaat@insolad.nl

  Ook kunt u de brochure raadplegen.

  Datum(s)

  Voorjaar 2020 zit vol. Najaar 2020 gaat van start op 3 september 2020. Inschrijven voor het najaar 2020 is mogelijk!

  Kosten

  € 3.150,-

  BTW
  Niet van toepassing
  Startdatum
  Tijdsduur
  5 dagen
  Aangeboden door
  Erasmus Academie
  Discipline
  Recht
  Type
  Cursus
  Voertaal
  Nederlands
  Locatie

  Novotel Rotterdam Brainpark, Rotterdam

  Bekostiging
  Privaatonderwijs
  Partner

  Erasmus School of Law
  Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)
  Nederlandse Orde van Advocaten

  Aanmelden

  Ik schrijf mij in voor de Specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten

  Persoonlijke gegevens

  Functie

  Factuurgegevens

  Factuur naar
  Dit e-mailadres gebruiken we voor het versturen van uw digitale factuur.
   

  Ondertekening

  Velden met een * zijn verplicht

  Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

  Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

  Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.