Eenmalige gift TalentFund

Eenmalige gift particulieren

Een eenmalige gift doet u aan het ESL TalentFund. Deze donatie kunt u direct via iDeal doen. Ook is het mogelijk de gift over te maken naar NL75ABNA0415878659 t.n.v. Erasmus School of Law, o.v.v. ESL TalentFund.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), daarmee heeft de EUR een zogenoemde ANBI-status. Erasmus School of Law heeft als onderdeel van de EUR ook de ANBI-status. Uw gift aan het ESL TalentFund is dus een gift aan een ANBI. Dat houdt in dat uw gift onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar is:

  • U doet de gift aan een instelling met een ANBI-status;
  • De instelling levert geen tegenprestatie voor de gift;
  • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan;
  • Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag;
  • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

Hoe werkt een drempelbedrag?
Een drempelbedrag houdt in dat u in een jaar tijd boven een bepaald bedrag aan ANBI’s moet hebben gedoneerd voordat u een het gedeelte boven het drempelbedrag mag aftrekken. Het drempelbedrag voor de aftrek van het totaal aan giften dat u in een jaar doet, bedraagt 1%  met een minimum van 60 euro. U kunt in totaal maximaal 10% van uw drempelinkomen aan giften aftrekken. Als u een fiscale partner heeft, worden uw verzamelinkomens voor de drempel en het maximum samengeteld.

Rekenvoorbeeld
I. Uw drempelinkomen is 30.000 euro. 1% daarvan is 300 euro. Het drempelbedrag voor uw donaties aan ANBI’s is daarmee 300 euro. Alle giften die u boven de 300 euro per jaar aan ANBI’s geeft is daarmee aftrekbaar, met een maximum van 3000 euro (10% van 30.000 is 3.000). II. Uw drempelinkomen is 500 euro. 1% daarvan is 5 euro, 10% is 50 euro. Het minimale drempelbedrag is 60 euro. U kunt niets aftrekken.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact met op met Martijn Roos.

Eenmalige gift bedrijven (bedrijfsmecenaat)

Als u als ondernemer een gift of een sponsorbijdrage doet, is deze voor de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting aftrekbaar indien de bijdrage een zakelijk belang heeft. Bij sponsoring is het zakelijk belang bijvoorbeeld de naamsbekendheid aan uw bedrijf die ESL als tegenprestatie geeft. Maar ook zonder een sponsorovereenkomst kan een bijdrage een zakelijk belang hebben, zoals de versterking van uw interne of externe bedrijfsimago, waardoor uw gift als gewone kostenpost aftrekbaar is.

Fiscale aspecten van bedrijfsgiften
Als de gift geen zakelijk karakter heeft (en evenmin kan worden gekwalificeerd als een niet-zakelijke uitdeling aan de aandeelhouder) zijn uw bedrijfsgiften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zoals Erasmus School of Law als onderdeel van de Erasmus Universiteit, aftrekbaar. De aftrek is echter gemaximeerd op 50% van de jaarwinst, met een maximum van 100.000 euro. Meer geven mag natuurlijk wel, maar dan is het meerdere niet als gift aftrekbaar. Wanneer de schenkende vennootschap is opgenomen in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, is dat van invloed op de hoogte van de fiscale winst en daarmee mogelijk ook op de omvang van de maximaal in aanmerking te nemen giftenaftrek.

* Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Erasmus School of Law geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in deze informatie en negatieve gevolgen als gevolg van het nemen of nalaten van acties op grond van deze informatie. De bovenstaande informatie is algemeen geldend. Raadpleeg voor de fiscale gevolgen in uw eigen specifieke situatie uw belastingadviseur.