Hoogleraren

Erasmus Law Review

Peer reviewed journal

2016 Assessment Report

Read more

Hoogleraren

Prof. dr. F. (Fabian) Amtenbrink (Vicedecaan)

Leerstoel: Recht van de Europese Unie 

Sectie Internationaal en Europese Unie Recht (IEUR)

Prof. mr. B.F. (Bastiaan) Assink 

Leerstoel: Ondernemingsrecht

Sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht (HOF) 

Prof. dr. J.P. 

(Jan Peter) 

Balkenende

 

Leerstoel: Governance, institutions and internationalisation

Sectie Staats- en bestuursrecht 

Prof. dr. R.J. (Roger) van den Bergh 

Leerstoel: Rechtseconomie

Sectie Rechtseconomie 

Prof. mr. F.W. (Edwin) Bleichrodt

Leerstoel
: Strafrecht, strafprocesrecht 

Sectie Strafrecht 

Prof. mr. dr. G.J.M.E. (Guido) de Bont 

Leerstoel: Formeel belastingrecht

Sectie Belastingrecht

Prof. dr. A. (Auke) de Bos 

Leerstoel: Bedrijfseconomie 

Sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht (HOF)

 
 

Prof. mr. dr. K.W.H. (Kleis) Broekhuizen 

Leerstoel: Recht & Regulering Financiële Markten 

Sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht (HOF)

Prof. mr. dr. M.A.J.M. (Martin) Buijsen 

Leerstoel: Recht en gezondheidszorg 

Sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht (HOF)

Prof. dr. H.G. (Henk) van de Bunt 

Leerstoel: Criminologie 

Sectie Criminologie

Prof. dr. mr. W. (Wibren) van der Burg 

Leerstoel: Rechtsfilosofie en rechtstheorie 

Sectie Sociologie, Theorie en Methodologie (STeM)

Prof. mr. dr. T. (Tobias) Cohen Jehoram 

Leerstoel: Intellectueel eigendomsrecht 

Sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht (HOF)

 

Prof. dr. C.W. (Christoph) Engel 

Leerstoel: Experimental legal studies

Sectie Law and Economics

Prof. mr. dr. L.F.H. (Liesbeth) Enneking

Leerstoel: Legal Aspects of International Corporate Social Responsibility

Sectie Burgerlijk recht

Prof. dr. M.G. (Michael) Faure

 

Leerstoel: Comparative private law and economics Sectie Rechtseconomie

Prof. dr. M.W.C. (Maarten) Feteris 

Leerstoel: Formeel belastingrecht Sectie Belastingrecht


 Prof. mr. dr. A.M.P. (Jeanne) 
Gaakeer
 

Leerstoel: Jurisprudence: Hermeneutical and Narrative FoundationsSectie Sociologie, Theorie en Methodologie (STeM)

Prof. mr. dr. M.J. (Marnix) van Ginneken 

Leerstoel: Internationaal ondernemingsrecht, i.h.b. internationale corporate governance 

Sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht (HOF) 

Prof. dr. A.C.G.A.C. (Arnaud) de Graaf 

Leerstoel: Internationaal beleid en fiscale autonomie 

Sectie Belastingrecht

Prof. dr. K. (Klaus) Heine 

Leerstoel: Law and economics and European Policy 

Sectie Rechtseconomie

Prof. dr. S.J.C. (Sigrid) Hemels 

Leerstoel: Belastingrecht

Sectie Belastingrecht

Prof. dr. K.A.M. (Kristin) Henrard 

Leerstoel: Minderheden en fundamentele rechten

Sectie 

Internationaal en Europese Unie Recht (IEUR)

Prof. dr. E. (Ellen) Hey 

Leerstoel: Internationaal Publiekrecht 

Sectie 

I

nternationaal en Europese Unie Recht (IEUR)

Prof. mr. dr. A.R. (Ruben) Houweling 

Leerstoel: Arbeidsrecht i.h.b. de grondslagen van een modern arbeidsrecht 

Sectie Arbeidsrecht

Prof. mr. P.W.A. (Pieter) Huisman 

Leerstoel: Onderwijsrecht op pluriforme grondslag 

Sectie Staats- en bestuursrecht

 

Prof. dr. J.M. (Jonathan) Klick 

Leerstoel: Empirical legal studies 

Sectie Rechtseconomie

 

Prof. dr. Q.W.J.C.H. (Reinout) Kok

 

Leerstoel: Belastingheffing van multinationale ondernemingen in een globaliserende wereld 

Sectie Belastingrecht

 

Prof. mr. dr. X.E. (Xandra) Kramer 


Leerstoel: European Civil Procedure 

Sectie Internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking (IPPR

)

Prof. mr. M.J. (Maarten) Kroeze 

Leerstoel: Ondernemingsrecht 

Sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht (HOF)

Prof. mr. R. (Roel) de Lange 

Leerstoel: Staatsrecht en vergelijkend staatsrecht 

Sectie Staats- en bestuursrecht

 

Prof. dr. P.C. (Patrick) Leyens, LLM 

Leerstoel: Empirical legal studies 

Sectie Rechtseconomie

Prof. dr. Y. (Yuwen) Li 

Leerstoel: Chinees recht 

Sectie I

nternationaal en Europese Unie Recht (IEUR)

Prof. mr. S.D. (Siewert) Lindenbergh 

Leerstoel: Privaatrecht 

Sectie Burgerlijk recht

Prof. mr. C.J. (Cees) Loonstra 

Leerstoel: Arbeidsrecht 

Sectie Arbeidsrecht

Prof. dr. F.J.M. (Filip) De Ly 

Leerstoel: Internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking 

Sectie Internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking (IPPR)

Prof. dr. P. (Peter) Mascini 

Leerstoel: Empirical Legal Studies 

Sectie Rechtseconomie

  

Prof. mr. G.J. (Gerard) Meijer 

Leerstoel: Arbitration and Dispute Resolution 

Sectie Internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking

 (IPPR)

Prof. mr. P.A.M. (Paul) Mevis 

Leerstoel: Strafrecht en strafprocesrecht 

Sectie Strafrecht

Prof. mr. A.I.M. (Toon) van Mierlo 

Leerstoel: Privaatrecht, i.h.b. burgerlijk procesrecht 

Sectie Burgerlijkrecht

Prof. dr. J.A. (Jan) Monsma 

Leerstoel: Heffingen van lokale overheden 

Sectie Belastingrecht

Prof. mr. A.J.M. (André) Nuytinck 

Leerstoel: Privaatrecht, i.h.b. personen-, familie- en erfrecht 

Sectie Burgerlijk recht

Prof. dr. S. (Sharon) Oded 

Leerstoel: Corporate Compliance and Enforcement 

Sectie Rechtseconomie

Prof. dr. A.M. (Alessio) Pacces

 

Leerstoel: Law & finance 

Sectie Rechtseconomie

Prof. dr. N.J. (Niels) Philipsen 

Leerstoel: Shifts in Private and Public Regulation 

Sectie Rechtseconomie

 

Prof. J.J. (Jeff) Rachlinski 

Leerstoel: Empirical legal studies 

Sectie Burgerlijk recht

 

Prof. dr. E.G.C.  Eric) Rassin 

Leerstoel: Rechtspsychologie 

Sectie Sociologie, Theorie en Methodologie (STeM)

Prof. mr. dr. H.N. (Harriët) Schelhaas 

Leerstoel: Privaatrecht

Sectie Burgerlijk recht

Prof. dr. M.W. (Martijn) Scheltema 

Leerstoel: Enforcement issues in private law 

Sectie Burgerlijk recht

Prof. mr. F.G.M. (Frank) Smeele 

Leerstoel: Commercial Law 

Sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht (HOF)

Prof. dr. J.C.M. (Hans) van Sonderen 

Leerstoel: Belastingrecht, i.h.b. de vennootschapsbelasting 

Sectie Belastingrecht

Prof. dr. R.H.J.M. (Richard) Staring 

Leerstoel: Mobiliteit, toezicht en criminaliteit 

Sectie Criminologie

 

Prof. dr. A.J.A. (Ton) Stevens 

Leerstoel: Internationaal belastingrecht 

Sectie Belastingrecht

  

Prof. mr. dr. W.S.R. (Suzan) Stoter 

(Decaan) 

Leerstoel: Rechtssociologie 

Sectie Sociologie, Theorie en Methodologie (STeM)

Prof. mr. dr. H.D. (Helen) Stout 

Leerstoel: Juridische aspecten van hybride organisaties 

Sectie Staats- en bestuursrecht

Prof. dr. R. (René) van Swaaningen 

Leerstoel: Internationaal comparatieve criminologie 

Sectie Criminologie

Prof. mr. dr. C.A. (Kid) Schwarz 

Leerstoel: Ondernemingsrecht 

Sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht (HOF)

Prof. mr. dr. H.S. (Sanne) Taekema 

Leerstoel: Inleiding tot de rechtswetenschap en rechtstheorie 

Sectie Sociologie, Theorie en Methodologie (STeM)

Prof. mr. N. (Mop) van Tiggele-van der Velde 

Leerstoel: Verzekeringsrecht 

Sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht (HOF)

Prof. mr. dr. P.A.M. (Pieter) Verrest 

Leerstoel: Strafrecht en strafprocesrecht i.h.b. Europees en internationaal strafrecht 

Sectie Strafrecht

Prof. mr. dr. L.T. (Louis) Visscher 

Leerstoel: Legal Economic Analysis of Tort and Damages 

Sectie Rechtseconomie

Prof. mr. H.M. (Helene) Vletter - van Dort 

Leerstoel: Financieel recht en governance 

Sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht (HOF)

 

Prof. dr. F.M. (Frank) Weerman 

Leerstoel: Jeugdcriminaliteit 

Sectie Criminologie

Prof. dr. W. (Walter) de Wit 

Leerstoel: Internationaal en Europees douanerecht 

Sectie Belastingrecht

 

Prof. mr. M.H. (Marc) van der Woude 

Leerstoel: Mededingingsrecht 

Sectie I

nternationaal en Europese Unie Recht (IEUR)