International Center for Financial law & Governance

Het International Center for Financial law & Governance (ICFG) is een onderzoekscenter van Erasmus School of Law. Het heeft de ambitie nationale en internationale wetenschappers, professionals en studenten bijeen te brengen om zo te komen tot een hoogwaardige uitwisseling van kennis en ervaring op het terrein van het financieel recht en de governance bij financiële ondernemingen. Hiermee beoogt ICFG het denken over de wijze waarop commerciële en maatschappelijke belangen in de financiële sector op een duurzame manier verenigd kunnen worden verder te brengen. 

Het ICFG hanteert hierbij een multidisciplinaire invalshoek vanuit het perspectief van recht, regulering en governance, waarbij steeds wordt aangehaakt bij belangrijke – periodiek te identificeren – ontwikkelingen. Aan ICFG zijn interne en externe onderzoekers verbonden die tevens in opdracht van derden onderzoek verrichten. ICFG verzorgt opleidingsprogramma’s en symposia voor studenten, onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders.

Naast publicaties in toonaangevende wetenschappelijke bladen, richt ICFG zich met de ICFG-reeks op het schrijven van handzame en innovatieve publicaties voor de praktijk. Het ICFG is verbonden aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam.