Aansprakelijkheid en Verzekering

Inhoud van de studie

Vanwege de globalisering en technologisering wordt de samenleving steeds complexer en doemen er steeds weer nieuwe vragen en problemen op. Dit heeft ook zijn doorwerking in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Wat als een zelfrijdende auto een ongeluk veroorzaakt, wie dient men dan aansprakelijk te stellen? De ‘bestuurder’ van de auto of de producent? Wat is de grondslag van die aansprakelijkheid? En is een eventuele aansprakelijkheid gedekt onder een aansprakelijkheidsverzekering? Of vergt de introductie van de zelfrijdende auto een nieuwe kijk op de huidige wijze van dekkingsmogelijkheden onder een aansprakelijkheidsverzekering? Is een third-party verzekering gezien de huidige risico’s die men loopt nog van deze tijd? Dient de third-partyverzekering meer en meer plaats te maken voor de first-partyverzekering?

Ben jij maatschappelijk betrokken en wil jij je met deze vragen bezig houden? Meld je dan aan voor de master Aansprakelijkheid en Verzekering! Tijdens de master Aansprakelijkheid en Verzekering houd je je zowel vanuit een wetenschappelijk perspectief als in de praktijk tijdens de masterclasses en stages bezig met deze vragen.

Inhoud van de master Aansprakelijkheid en Verzekering

De opzet en inhoud van de master Aansprakelijkheid en Verzekering is uniek in Nederland. Momenteel biedt geen andere universiteit eenzelfde programma aan ten aanzien van de inhoudelijke verdieping op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht in combinatie met praktijkervaring. De master heeft al een paar jaar op rij een slagingspercentage van 100% en afgestudeerden zijn gemiddeld binnen 3 maanden aan de slag in het relevante beroepenveld.

De master Aansprakelijkheid en Verzekering biedt je de gelegenheid om in een selecte groep met behulp van specialisten uit de praktijk en docenten met een theoretisch-wetenschappelijk perspectief het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht te doorgronden. Daarnaast werk je aan vaardigheden die essentieel zijn voor de uitoefening van een juridische functie, in het bijzonder op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht:  onderzoeken, schrijven en spreken. Een tweetal stages bij een advocatenkantoor en verzekeringsmaatschappij/assuradeur maakt deel uit van het programma.

Tijdens het vak Onderzoekspracticum A&V in het eerste blok staat het zelfstandig vergaren van kennis en op vaardigheden in formulering en wetenschappelijke verslaglegging centraal; het leert je zelfstandig kennis te vergaren, de opgedane kennis toe te passen en daarvan adequaat verslag te doen. In het tweede en derde blok wordt er meer aandacht besteed aan verdere kennisontwikkeling gedurende de vakken Capita Aansprakelijkheidsrecht, Capita Verzekeringsrecht en Nationaal en Internationaal Procederen. Vervolgens moeten de verworven vaardigheden en de opgedane kennis worden gecombineerd en toegepast tijdens de stageperiode. De stageperiode bestaat uit een stage bij een advocatenkantoor en bij een verzekeringsmaatschappij/assuradeur. Het sluitstuk van de master is het schrijven van de scriptie. Met behulp van het vak Methoden van Onderzoek, intensieve begeleiding tijdens het schrijven van de scriptie en een strak tijdpad is het mogelijk om je scriptie voor 1 juli af te ronden. Je bent dan klaar om de arbeidsmarkt op te gaan!

Jaarindeling Masteropleidingen

weekperiodenr feestdagen/onderwijsvrij
blok 1 (wk 36 t/m 44)     
36ma 03-09 - vr 07-09-20181onderwijs 
37ma 10-09 - vr 14-09-20182onderwijs 
38ma 17-09 - vr 21-09-20183onderwijs 
39ma 24-09 - vr 28-09-20184onderwijs 
40ma 01-10 - vr 05-10-20185onderwijs 
41ma 08-10 - vr 12-10-20186onderwijs 
42ma 15-10 - vr 19-10-20187onderwijs 
43ma 22-10 - vr 26-10-20188onderwijs 
44ma 29-10 - vr 02-11-20189tentamens 
blok 2 (wk 45 t/m 51)    
45ma 05-11 - vr 09-11-20181onderwijs 
46ma 12-11 - vr 16-11-20182onderwijs 
47ma 19-11 - vr 23-11-20183onderwijs 
48ma 26-11 - vr 30-11-20184onderwijs 
49ma 03-12 - vr 07-12-20185onderwijsSinterklaas: wo 05-12-2017
50ma 10-12 - vr 14-12-20186onderwijs 
51ma 17-12 - vr 21-12-20187tentamens 
52ma 24-12 - vr 28-12-2018  Kerst 2018: di 25-12 en wo 26-12 
53ma 31-12-2018    Oudjaar: ma 31-12-2018
1di 01-01 - vr 04-01-2019  Nieuwjaarsdag: di 01-01-2019
blok 3 (wk 2 t/m 8)    
2ma 07-01 - vr 11-01-20191onderwijs 
3ma 14-01 - vr 18-01-20192onderwijs 
4ma 21-01 - vr 25-01-20193onderwijs 
5ma 28-01 - vr 01-02-20194onderwijs 
6ma 04-02 - vr 08-02-20195onderwijs 
7ma 11-02 - vr 15-02-20196onderwijs 
8ma 18-02 - vr 22-02-20197tentamens 
blok 4 (wk 9 t/m 15)     
9ma 25-02 - vr 01-03-20191onderwijs 
10ma 04-03 - vr 08-03-20192onderwijs 
11ma 11-03 - vr 15-03-20193onderwijs 
12ma 18-03 - vr 22-03-20194onderwijs 
13ma 25-03 - vr 29-03-20195onderwijs 
14ma 01-04 - vr 05-04-20196onderwijs 
15ma 08-04 - vr 12-04-20187tentamens 
16ma 15-04 - vr 19-04-2019  onderwijsvrije week; Goede Vrijdag: vr 19-04-2019
blok 5 (wk 17 t/m 25)     
17ma 22-04 - vr 26-04-20191onderwijs2e Paasdag: ma 22-04-2019; Koningsdag: za 27-04-2019
18ma 29-04 - vr 03-05-20192onderwijs 
19ma 06-05 - vr 10-05-20193onderwijs 
20ma 13-05 - vr 17-05-20194onderwijs 
21ma 20-05 - vr 24-05-20195onderwijs 
22ma 27-05 - vr 31-05-20196onderwijsHemelvaart: do 30-05-2019
23ma 03-06 - vr 07-06-20197onderwijs 
24ma 10-06 - vr 14-06-20198onderwijs2e Pinksterdag: ma 10-06-2019
25ma 17-06 - vr 21-06-20199tentamens 
herkansingen    
26ma 24-06 - vr 28-06-2019 herkansingen 
27ma 01-07 - vr 05-07-2019 herkansingen 
28ma 08-07 - vr 12-07-2019 herkansingen 
  • Binnen een universiteit worden onderwijs en onderzoek gecombineerd. In de masterfase wordt u in contact gebracht met het onderzoek dat binnen de universiteit wordt verricht. Ook zult u zelf uw eerste stappen op het wetenschappelijke pad zetten via het schrijven van een miniscriptie.

   Meer informatie

  • Tijdens dit vak zal aan de hand van een aantal leerstukken het terrein van het civiele aansprakelijkheidsrecht nader worden verkend. Naast de basisthema’s uit het aansprakelijkheidsrecht zoals onrechtmatige daad, causaal verband en schade, zullen ook meer specifieke onderwerpen aan de orde komen.

   Meer informatie

  • Het verzekeringsrecht staat niet op zichzelf. Er wordt altijd "iets" verzekerd en dat "iets" kan met vele juridische deelgebieden verweven zijn. Verzekering vervult in onze moderne samenleving met alle daaraan verbonden kansen en risico's ook een onmisbare rol in het veilig stellen van de sociale zekerheid voor het individu. Dat maakt het verzekeringsrecht tot een boeiend onderdeel van het recht.

   Meer informatie

  • Na een introductie in de leerstukken, begrippen en rechtsregels van het internationaal privaatrecht, zullen wij ter aanvulling op en verdieping van het bachelorvak burgerlijk procesrecht een aantal actuele procesrechtelijke thema’s behandelen vanuit nationaal en internationaal perspectief. Zo zullen wij aan de hand van incassozaken de nationale ontwikkelingen rond digitalisering en vereenvoudiging van procedures bestuderen alsook de vragen die spelen in internationale zaken om grensoverschrijdende incasso te vergemakkelijken (harmonisering van procedures, betekening, tenuitvoerlegging etc.).

   Meer informatie

  • Het vak Aansprakelijkheid en Verzekering in de praktijk biedt u de mogelijkheid direct kennis te maken met de praktijk van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. U loopt tijdens het vak een tweetal stages, te weten 4 weken (5 dagen per week; fulltime) stage bij een gerenommeerd advocatenkantoor (met een aansprakelijkheids- en/of verzekeringspraktijk) en 4 weken stage bij een (inter)nationale verzekeringsmaatschappij of assurantiemakelaar.

   Meer informatie

  • Dit vak heeft tot doel inzicht te bieden in en (verdere) vaardigheden op te doen met methoden van privaatrechtelijk juridisch onderzoek. Het vak beoogt daarmee ondersteuning te bieden aan het scriptietraject dat in hetzelfde blok plaatsvindt.

   Meer informatie

  • Binnen een universiteit worden onderwijs en onderzoek gecombineerd. In de masterfase wordt u in contact gebracht met het onderzoek dat binnen de universiteit wordt verricht. Daarnaast zult u zelf uw eerste stappen op het wetenschappelijke pad zetten door middel van het schrijven van een scriptie.