Toga aan de Maas
Double Degree Programme

Inschrijven voor Master Double Degree Programme Toga aan de Maas

Nadat je bent geselecteerd voor Toga aan de Maas, dien je je voor beiden masters in te schrijven. Je schrijft je dus in voor de Togamaster en voor de door jou gekozen master uit het genoemde aanbod van Erasmus School of Law.

Je dient een verzoek tot toelating voor een masteropleiding eerst in via www.studielink.nl. Vervolgens ontvang je een e-mail met een link naar het EUR Aanmeld Portaal. In dit Aanmeld Portaal rond je het verzoek tot toelating af door de daar gestelde vragen te beantwoorden en een gewaarmerkte kopie van jouw diploma of een afstudeerverklaring te uploaden. Als het afstuderen al in het landelijk centrale register in studielink is opgenomen, of je hebt jouw bachelor aan Erasmus School of Law behaald en het afstuderen staat in Osiris vermeld, dan rond je de aanmelding in EUR Aanmeld Portaal af zonder een diploma of afstudeerverklaring te uploaden.

Bovenstaande geldt zowel voor studenten van Erasmus University Rotterdam als voor studenten van andere universiteiten.

Het International of European Baccalaureate geldt als een buitenlandse vooropleiding, ook als deze in Nederland is behaald.

Aanmelden in studielink voordat je bent geselecteerd heeft geen zin, jouw verzoek wordt dan afgewezen.

Vragen over de aanmeldingsprocedure kun je stellen aan de heer E.W.R van Roon, e-mail: masterinstroom@law.eur.nl.

Bijzonderheden

  • Deze master wordt alleen in voltijd aangeboden.
  • Instroom kan alleen plaatsvinden per de ingangsdatum van het nieuwe collegejaar.
  • Je schrijft je vanaf de start van Toga aan de Maas in voor twee masters: een master uit het hierboven genoemde aanbod van Erasmus School of Law en de Togamaster.
  • Voor het gehele onderwijsprogramma geldt een aanwezigheidsplicht.
  • Het spreekt voor zich dat je het programma nominaal volgt.